Заключение на ЕК относно дизелгейт

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите в Европейския съюз публикуваха своите заключения относно изтеглянето от пазара в Съюза на 8,5 милиона автомобила, извършено от Volkswagen Group вследствие на скандала „дизелгейт“.

Заключение на ЕК относно дизелгейт

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите в Европейския съюз публикуваха своите заключения относно изтеглянето от пазара в Съюза на 8,5 милиона автомобила, извършено от Volkswagen Group вследствие на скандала „дизелгейт“.

Усилията на Volkswagen Group за изграждане на доверие при изтеглянето от пазара на засегнатите автомобили и същественото подобрение на предоставяната на потребителите информация се приветстват. Процентът на поправките възлиза към настоящия момент на 80% и групата се ангажира да продължи безплатната актуализация и свързаната с нея фактическа гаранция да разреши проблемите, които възникват след актуализацията, до края на 2020 година. Комисията и органите за защита на потребителите обаче изразяват съжаление, че дружеството не е предоставило цялостна и ясна гаранция в случай на проблеми, които възникват след поправката.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Работихме усилено, за да накараме Volkswagen Group да бъде по-проактивна по отношение на потребителите в Европейския съюз, засегнати от скандала „дизелгейт“. Volkswagen изпълни плана за действие, който обеща, но това беше всичко. Това е още едно напомняне за нуждата от по-строги правила за индивидуална правна защита в Европейския съюз, включително колективни действия.“

В заключенията си Европейската комисия и органите за защита на потребителите признават, че действията, предприети от Volkswagen досега, са довели до положителни промени по отношение на предоставяната в интернет информация, включваща подробни въпроси и отговори, и видео клипове за причината за актуализацията и как може потребителите да се възползват от нея, както и за мярката за изграждане на доверие.

От друга страна, Фолксваген не предоставя пълна и ясна гаранция, че актуализацията не се отразява на ефективността на автомобилите, и отказва да опрости условията, даващи достъп до мярката за изграждане на доверие. Volkswagen Group се ангажира да отговори на всички евентуални жалби на потребители след поправката. При проблеми, свързани с актуализацията, засегнатите потребители се насърчават да се свържат със своите търговски представители по места. В случай че не получат съдействие, те следва да подадат официална жалба до националните точки за контакт на Volkswagen за изтеглянето от пазара и могат да информират своите национални организации на потребителите.

Източник: kamioni.bg

ЖП транспорт

Христо Алексиев, НКЖИ: Ясните правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на държавните дружества

Въвеждането на ясни правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на държавните дружества, коментира Христо Алексиев, бивш служебен транспортен министър и председател на борда на директорите на […]

ЖП транспорт

Ханс Кристиансен, ОИСР: Не винаги приватизацията е решение за държавните предприятия

Не винаги приватизацията или концесионирането на държавните предприятия е решение за подобряването на тяхното състояние, коментира Ханс Кристиянсен, старши експерт в ОИСР при откриването на кръглата маса „Корпоративно управление, държавни […]

ЖП транспорт

Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР – българската перспектива”

УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС) и ФОРУМЪТ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА (ФБТИ)     организират КРЪГЛА МАСА  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Корпоративно  управление, държавни  предприятия и насоките  на  […]