Изненада: България е на последно място в Европа в класация за ЖП превози

Бостън кънсълтинг груп изнесе официалните данни за индексът на европейските железопътни превозвачи – 2017 г.

Според методологията се оценяват 3 основни категории – интензивност на използване, качеството на услугата и безопасност. Интензитетът на използване показва колко е използвана железопътната мрежа на страната – по-високият брой на пътниците и товарните товари е по-висок. Безопасността измерва броя на произшествията и смъртните случаи. Качеството на услугата измерва точността, процентът на високоскоростния железопътен транспорт и разходите на километър. Включването на високоскоростния железопътен транспорт означава, че класацията е в полза на големите държави – има по-голяма вероятност да имат високоскоростни връзки на дълги разстояния.

Безопасността и качеството на услугата (особено точността) са най-важните фактори, обуславящи промените в ефективността на системата. Страните, в които се наблюдава намаление на цялостната им ефективност, обикновено са отбелязали спад в оценката им за безопасност, докато тези с подобрена производителност обикновено са имали повишение в рейтинга си за качество на услугата.

На последно място в Европа с общ резултат от 1.9 са България и Румъния, като нашата страна получава 0,9 за интензивност на използване на жп мрежата, 0,9 за качество и 0,1 за безопасност.

Изследването от 2017 г. потвърждава ключовите констатации от първите две издания на доклада от 2012 г. и 2015 г:

Бостън кънсълтинг груп констатира, че цялостната производителност на железопътната система обикновено корелира с нивото на публичните разходи – корелацията се засилва във времето: колкото повече държава увеличава инвестициите в своята железопътна система, толкова по-голяма е подобрената производителност на системата.

Този доклад е предупредителен сигнал за регулаторите и политиците, които се стремят да подобрят резултатите от железопътната система. Вероятно са необходими значителни инвестиции, за да се постигнат осезаеми подобрения в краткосрочен план.

 
Изт: www.bcg.com/publications/2017/transportation-travel-tourism-2017-european-railway-performance-index.aspx

Въздушен транспорт

Rolls-Royce влиза в битката на „летящите таксита“

Rolls-Royce работи по концепция за “летящо такси”, пълното производство по която твърди, че ще започне в началото на новото десетилетие, пише CNBC. Британският прозводител подсказа за новата си разработка в […]

Автомобилен транспорт

Размерът на тол-таксите – в зависимост от качеството на пътя

Платено ще е преминаването по 16 хил. км от републиканската пътна мрежа от 16 август догодина. Различни тарифи за различните класове пътища ще плащат шофьорите на камиони след въвеждането на […]