Инж. Симеон Славчев: Автогарите да получават лиценз като превозвачите

Има сериозни проблеми със съществуващите автогари в София. Такива са автогара Юг, Запад и Подуяне. Репортерска проверка на БНР показва, че в малките автогари, в София има сериозни проблеми. Те са в окаяно състояние и с лоши условия за гражданите, които пътуват. Затова повечето предпочитат да чакат автобусите извън чакалните.

За сигнали на гражданите потвърди и общинският съветник и съпредседател на „Политическа група 5″ инж. Симеон Славчев. Пред БНР той каза, че проблемът с автогарите може да се разреши като се промени Законът за превозите и автогарите започнат да получават лиценз така, както превозвачите.

Инж. Симеон Славчев предлага Столичната община и СОС да се ангажират е да се инициират промени в Закона за превозите. Защото в момента се получава един парадокс. Има съществуващи автогари, на които съответният концесионер или собстеник слага каквито си пожелае такси, на превозвачите не им е изгодно да ги ползват и навлизат в идеалния център на столицата. Така започват да обособяват нерегламентирани автогари. Трябва да се определи такса, която съответният собственик, концесионер или този, който стопанисва дадената автогара да не може да надвишава, тоест да се заложат рамки от и до. По този начин превозвачите ще бъдат принудени да използват съответната автогара по тяхното направление и нямат право да подминават автогарата и да спират на друго място. Столичната община също може да контролира процеса като одобрява или не одобрява схемите на превозвачите“, коментира общинският съветник пред БНР.

„Целта е всичко да се сложи в една цялостна рамка и да се въведе ред веднъж завинаги в София“, каза инж. Славчев. Това решение ще повлияе и положително на качеството на въздуха в София, защото автобусите ще спират на автогарите по своето направление и няма да влизат в центъра, където да правят трафик и допълнителни задръствания.

Следващата седмица предстои да обсъждаме темата в постоянната комисия по транспорт в СОС, след което ще предизвикаме широк обществен дебат, за да могат да бъдат поставени нещата на масата и да се стигне до консенсус, допълни още инж. Симеон Славчев.

Източник: http://www.cross.bg/prevozvachite-slavchev-avtogari-1561216.html

Коментари от Facebook

ЖП транспорт

Предприемат се реални стъпки за облекчаване на жп връзките с Гърция

В момента 90% от товарния трафик между България и Гърция се осъществява посредством автотранспорт. Това, освен че не е екологично, също така не спомага за развитието на крупни интермодални пристанища като […]

ЖП транспорт

Много интересно! Частни фирми оказват натиск върху жп администрацията

Веселин Василев, директор на „Железопътна администрация“: Не сме отнемали сертификат на някоя компания, нито сме спъвали бизнеса   Г-н Василев, бившият шеф на БДЖ Християн Кръстев казва, че вие сте […]

ЖП транспорт

Железопътни превозвачи се надяват на ръст на товарите от Гърция през България

Има потенциал за развитието на товарните железопътни превози по направлението Гърция – България – Румъния – Централна Европа. За да стане това, трябва да бъдат преодолени редица проблеми, включително с […]