Мачей Собчик, Президент и Изпълнителен директор на Тракция ПРКиИ: Планираме да стъпим на целия балкански пазар през България

Планираме да разширим сериозно дейността си на балканския пазар, като за целта основна точка ще ни бъде България, заяви във видеоинтервю за Транспортал Мачей Собчик, президент и изпълнителен директор на Тракция ПРКиИ – най-голямата полска фирма за железопътно строителство.

По думите му компанията има намерение да участва за почти всички търгове и обществени поръчки, като може да прави това самостоятелно или в консорциум с български компании, обясни Собчик. По думите му друга възможна форма за кооперация с български компании е участие в обществени поръчки в Полша, където в момента има голямо търсене на жп строители.

Целият разговор с главния редактор на Транспортал Михаил Рангелов вижте във видеото:

 

ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А. е Полско акционерно дружество с близо 70-годишна история, лидер в железопътното строителство и електрификацията, със силно присъствие в строителството на пътища, далекопроводи и недвижими имоти.

 

Компанията изпълнява проекти в Полша, Литва, Латвия, Швеция и Украйна за изграждане, модернизация и рехабилитация на значими инфраструктурни проекти, финансирани със средства на ЕС, сред които е и изграждането на първата високоскоростна жп линия в Полша.

 

В периода на своето съществуване, Група ТРАКЦИЯ е електрифицирала близо 90% от железопътните линии в Полша и е построила тягови подстанции, оборудвани с електрически уредби, собствено производство.

 

През 2016 г. Тракция ПРКиИ учреди клон в България, с цел разширяване обхвата на дейността си чрез навлизане и утвърждаване в строителния сектор на Балканите.

 

Коментари от Facebook

ЖП транспорт

Сменната работа – един често недооценяван фактор за здравословното състояние на работещите

Марио Нинов, КТ „Подкрепа“   В България по данни на Националния статистически институт, средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение по икономически дейности и сектори през 2017 година […]

ЖП транспорт

Кой лъже за БДЖ – ГЕРБ или Световната Банка?

Редакцията на „Транспортал“ получи на пощата си два любопитни доклада на Световната банка, които анализират състоянието на БДЖ през 2009 г. и 2013 г. В момента правим анализ и съпоставяне […]

Автомобилен транспорт

Предлагат промени в ЗОП за големите инфраструктурни обекти

Много жп проекти са в риск от неизпълнение заради обжалвания, смята министър Московски За да гарантираме високо качество на проектите, е необходимо преразглеждане на нормативната база, свързана с обществените поръчки […]