НПО-та ще се кооперират в помощ на трансграничния бизнес между Гърция и България

Неправителствените организации Форум за Балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Гръцка международна бизнес асоциация „SeVe“ ще оказват съвместна помощ на българските и гръцките компании в областта на транспорта, съобщи председателят на ФБТИ Петър Мутафчиев. В присъствието на останалите членове на ръководството на Форума – Международният отговорник Чавдар Минчев и Организационния секретар Антон Гинев бе подписан меморандум за сътрудничество между двете организации. От гръцка страна документът бе подписан от президента на SeVe Кириакос Луфакис.

Основните цели в краткосрочен план за двете организации са разработване на междуправителствено споразумение за подобряване на обслужването на жп операторите, преминаващи през граничните преходи между двете страни, както и разработването на система за комбиниран транспорт в сътветствие с директивите на ЕС.

Друга основна цел, която си поставят ФБТИ и SeVe е разработването и развитието на Коридор 4 – Солун – Кулата – София – Видин.

Очаква се следващата среща по проекта да се състои в София през втората половина на януари.