Политическа чистка на летище София, младежката организация на ГЕРБ е назначена на сладки длъжности

От началото на юни летище София се тресе от политически уволнения и назначения, които текат едновременно. Само за десетина дни близо 50 души са отстранени от работа, а паралелно веднага са назначени около 60, пише „Дума“.

Най-засегнати са продавачите в магазините на летището с мотива, че не отговарят на изискванията. Според новите длъжностни характеристики те трябва да имат завършено висше икономическо образование. От длъжност са уволнени най-вече членове и симпатизанти на БСП. Почти цялата младежка организация на ГЕРБ е назначена на „сладки“ работни места. Социалисти определят това като недопустимо в демократична държава и като опасна тенденция, пряко свързана с дискриминация, основана на политически убеждения.

Депутатите от „БСП за България“ Георги Гьоков и Георги Свиленски са депозирали в НС питане към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски за уволнения и партийни назначения на летище София. Народните представители припомнят, че аеропортът е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала и има едностепенна форма на управление, а негов принципал е транспортният министър. Те са възмутени, че летището е сменило изискванията за заемането на определени длъжности, без обстоятелствата да го налагат.

Гьоков и Свиленски са получили сигнали от граждани, че в обекти на аерогарата масово се освобождават служители, членове и симпатизанти на БСП, и на тяхно място се назначават гербаджии, съобщи Свиленски. По думите му почти всички членове на младежката организация на ГЕРБ са започнали работа на аеропорта. Свиленски определи това като опасна тенденция, която е пряко свързана с дискриминация, основана на политически убеждения. „

Това е недопустимо в една демократична държава. Служителите биват подменяни чрез промяна на изискванията за заемане на определена длъжност, без обстоятелствата да налагат това. Парадоксално за длъжност „продавач-консултант“ е поставено изискване за висше образование. При това то да е в област „Социални, стопански, правни науки“, професионално направление „Икономика“. Има ли друго място в България, света и Европа, в което за продавач консултант се поставя такова изискване“, възмути се Свиленски.

Двамата с Гьоков настояват Московски да им предостави информация за длъжността „продавач-консултант“ и нейните характеристики, свързани с образование, квалификация, предишен опит и т.н. в летище София. Социалистите искат министърът да отговори имало ли е промяна в длъжностната характеристика за длъжността през последните 6 месеца. Те търсят отговор на какво основание са формирани изискванията в новата длъжностна характеристика и има ли подобна практика за други работни места. Има ли освободени служители на база на променените изисквания, честа практика ли са партийните назначения във вашето министерство и във фирмите, чийто принципал е Министерството на транспорта, питат социалистите.

Гьоков уточни, че не са получили исканите писмени отговори на въпросите си, независимо че срокът за това е 7 дни. Той очаква това да се случи на 5 септември, когато приключва лятната ваканция на депутатите.

„Дума“ твърди, че от началото на юни летище София се тресе с уволнения и назначения, които текат едновременно. Служителите на аеропорта буквално са в неведение за масовите рокади, които се извършват. Само за десетина дни близо 50 души са отстранени от работа, а паралелно с това веднага са назначени около 60. Най-засегнати са продавачите в магазините на летището, като мотивът при тях е, че не отговарят на служебната характеристика, според която трябва да имат завършено висше икономическо образование, за да заемат тази длъжност. Резонен е въпросът как новоназначените служители са постъпили на работа, след като сред съкратените има продавачи с по над 10 години трудов стаж и дали това условие не e изникнало на по-късен етап.

ЖП транспорт

Христо Алексиев, НКЖИ: Ясните правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на държавните дружества

Въвеждането на ясни правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на държавните дружества, коментира Христо Алексиев, бивш служебен транспортен министър и председател на борда на директорите на […]

ЖП транспорт

Ханс Кристиансен, ОИСР: Не винаги приватизацията е решение за държавните предприятия

Не винаги приватизацията или концесионирането на държавните предприятия е решение за подобряването на тяхното състояние, коментира Ханс Кристиянсен, старши експерт в ОИСР при откриването на кръглата маса „Корпоративно управление, държавни […]

ЖП транспорт

Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР – българската перспектива”

УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС) и ФОРУМЪТ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА (ФБТИ)     организират КРЪГЛА МАСА  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Корпоративно  управление, държавни  предприятия и насоките  на  […]