Все още няма българска позиция по директивата за автобусите от втория пакет за мобилност на ЕК

Докато вниманието на транспортната общественост е насочено към транспортните автопревозвачи, тихо, но неумолимо текат предложените промени в другия пакет за мобилност и по-специално директивата за автобусните превози, която предвижда пълна либерализация на пазара. Текстове, които са диаметрално противоположни на предложенията, касаещи товарния бранш, но имащи едно общо нещо – и двете предложения са в ущърб на българските компании.

„Все още не сме обсъждали с представители на правителството спорния регламент за автобусите. Не съм получил официално и предложения от българските автобусни компании, въпреки, че проведохме среща с тях“, коментира евродепутатът от ПЕС и член на транспортната комисия към ЕП Петър Курумбашев. Тоя обясни, че до момента се е срещнал с представители на повече от 10 страни-членки, но все още няма официална българска позиция. Курумбашев е докладчик по въпросната директива и трябва да представи своя доклад в комисията, като отчете всички предложения и забележки на страните – членки.

От автобусния бранш също изразиха своите опасения от приемането на спорните текстове в новата директива.

„Считаме, че предложените промени в регулациите на ЕС в областта на автомобилния транспорт, са изключително дискриминационни, нарушават правата и законните интереси на транспортните предприятия от Централна и Източна Европа, вкл. и Република България, които са поставени в неравностойно положение като членове на Общността, с цел ограничаване на тяхното транспортно присъствие на европейския пазар, в противовес на установените привилегии за превозвачите от развитите европейски държави.

Новите правила за сухопътен транспорт, касаещи каботажни превози, социални привилегии, минимално заплащане, времена за почивка и други предложения, вероятно са направени с идеята да се създаде ефикасен и унифициран европейски транспортен сектор, като преди всичко се зачитат правата на служителите, но на практика, разгледани в дългосрочен план, прилагането на нормативните решения, в така предложения вид, неизбежно ще доведе до фалит на малките и по-голямата част от средните предприятия в транспортния отрасъл, които физически ще бъдат лишени от възможността да упражняват  транспортна дейност.”, се казва в изпратена до медиите декларация на националното сдруvение на автобусните превозвачи в България.

ЖП транспорт

Христо Алексиев, НКЖИ: Ясните правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на държавните дружества

Въвеждането на ясни правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на държавните дружества, коментира Христо Алексиев, бивш служебен транспортен министър и председател на борда на директорите на […]

ЖП транспорт

Ханс Кристиансен, ОИСР: Не винаги приватизацията е решение за държавните предприятия

Не винаги приватизацията или концесионирането на държавните предприятия е решение за подобряването на тяхното състояние, коментира Ханс Кристиянсен, старши експерт в ОИСР при откриването на кръглата маса „Корпоративно управление, държавни […]

ЖП транспорт

Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР – българската перспектива”

УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС) и ФОРУМЪТ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА (ФБТИ)     организират КРЪГЛА МАСА  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Корпоративно  управление, държавни  предприятия и насоките  на  […]