АКТИВНА ИСТОРИЧЕСКА КАРТА Железопътни линии 1860-1974 г.

Защо направихме карта за ЖП линиите?

Защото железопътните линии са първата стратегическа инфраструктура по българските земи. В годините преди и след Освобождението ЖП инфраструктурата има основна роля за усвояване на територията по най-модерния за времето начин. В продължение на повече от век това е основният способ за придвижване на население, стоки и войски.

Значението на ЖП мрежата започва постепенно да намалява през 90-те години на 20 век, най-вече заради достъпността на автомобилния транспорт.

Въпреки това, и до днес ЖП транспортът си остава най-сигурният, най-екологичният и с най-голяма товароспособност транспорт. Вярваме, че ЖП транспортът ще изживее своето Възраждане и ще възвърне позагубените си позиции в България.

Неслучайно 2021 г. ще бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Целта е постигане на заложеното в Европейския зелен пакт, насърчаване на удобен и устойчив начин за свързване на гражданите и предприятията.

Картата е многоаспектна, защото тя изобразява развитието на железопътната мрежа в българските земи преди Освобождението, след това на територията на възстановената българска държава, ЖП линиите изградени от България по време на войни или които са били под неин контрол тогава, включително тези, които днес са извън пределите на България, както и някои ключови железни пътища в съседни държави.

Интерактивна карта :

http://spatium.bg/jp.html?fbclid=IwAR12XMejS6EBMI6FMc8ApuD4z2rYm4wJVcElzM8nHS1lh6pelz-9Je0-Occ

Старите названия на селищата са такива каквито са били към момента на построяване на съответната железопътна отсечка.

Източник: http://spatium.bg/jp.html?fbclid=IwAR12XMejS6EBMI6FMc8ApuD4z2rYm4wJVcElzM8nHS1lh6pelz-9Je0-Occ

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]