Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия: Морално остарели технологии за новите железопътни магистрали

В настоящите проекти, изграждани от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, са инсталирани или се предвижда да се монтират морално остарели системи за управление на влаковото движение. Тази констатация бе направена на провелата се работна среща между представители на български компании, произвеждащи и доставящи сигнализационно и телекомуникационно оборудване, организирана от Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия.

В проектите за модернизация, простиращи се от Сръбска граница през София и Пловдив до Бургас и турска граница, се инсталират системи ERTMS (European Railway Traffic Management System) ниво 1, както и GSM-R които са остарели като технология и повечето държави от Западна Европа преминават на следващо поколение технология. Следващото поколение, което е необходимо да се монтира и експлоатира, е ERTMS ниво 2 и FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Те ще позволят изключително висока скорост при пренос на данни и точност при позициониране на влаковия състав. Всичко това ще позволи да се увеличи безопасността, пропускателната възможност и скоростта на железопътната мрежа. GSM-R ще бъде в производство до 2025 г. и ще се поддържа до края на 2030 г. След тази дата ще бъде изведено от експлоатация. В момента страната ни изгражда системата за управление на влаковото движение и инвестира десетки милиони левове за оборудване, която след около 10 години ще се наложи да модернизираме отново с ERTMS ниво 2 и FRMCS.

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]