Брекзит удря транспортния сектор

Германия, Франция и държавите от Бенелюкс са повлияни от забавянето на световната икономика. Това показват текущите данни от транспортния барометър TIMOCOM, които компанията използва, за да документира транспортните оферти и заявки на най-голямата товарна борса в Европа.

[✕]

Броят на предлаганите товари на пазара чрез TIMOCOM от началото на април до края на юни 2019 г. е с 20 процента по-малък в сравнение със същото тримесечие на миналата година.

„Протекционистката икономическа политика на правителството на САЩ възпрепятства световната търговия, което от своя страна намалява количеството изнесени стоки. Страните с експортна ориентация като Германия, Франция и държавите от Бенелюкс търпят най-тежките последствия “, заяви бизнес анализаторът на TIMOCOM Дейвид Муг.

Смарт приложението за товарни превози е отчело 21 817 810 заявки през второто тримесечие на 2019 година. Броят на офертите за същия период на миналата година е бил 27 565 605. Спадът до голяма степен се отразява на промишления транспорт, инвестиционните стоки и на доставчиците като цяло.

Брекзит също оказва своето влияние. Първото тримесечие транспортът до Великобритания е увеличен, тъй като компаниите са увеличили складовите си запаси, но в последствие се наблюдава спад на пазара. Нивата на износа от Европа за Великобритания през второто тримесечие са намалели с 56% в сравнение със същото тримесечие на миналата година, по данните на TIMOCOM. Италия, Испания, Португалия и Гърция са транспортирали значително повече стоки до други европейски страни през второто тримесечие, отколкото през предходната година, и отчитат ръст от 21%.

Транспортният барометър е инструмент, използван от компанията за анализиране на тримесечните резултати и тенденциите в търсенето на транспорт на товарната борса. Той е част от TIMOCOM Smart Logistics System. С над 130 000 потребители и до 750 000 международни предложения за превоз на товари, TIMOCOM е най-голямата дигитална система за автомобилен превоз на стоки в Европа.

Източник: Kamioni.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]