Бъдещето на транспорта в градовете

Според ООН до 2050 г. 68% от населението на света ще живее в градските центрове, а броят на мегаградовете с население над 10 милиона души ще се увеличи до 51 от 43 в наши дни.

Водена от опита си с транспортни оператори, автомобилни компании и технологични стартъпи, Visa поръча глобалното проучване „Бъдещето на транспорта: мобилността в епохата на мегаградовете“, за да се информира и разбере по-добре предизвикателствата, пред които ще се изправят хората, ползващи обществен транспорт, в наши дни и в бъдеще. Основните констатации бяха направени от експерти от университета в Станфорд при отчитане на съществуващите и бъдещите иновации, за да може при решаването на проблемите да се постигне по-точно идентифициране на технологичните празноти.

Разплащанията са в основата на всички форми на пътуване и ще продължат да стават все по-неразделна част от тях, тъй като нарастващ брой градове преминават към безконтактни разплащания в обществения транспорт, цифрови разплащания за паркиране и отдаване под наем на превозни средства като велосипеди или скутери.

„Бъдещият успех на нашите градове е свързан и зависи от настъпващите промени в транспорта и мобилността. Ние от Visa заедно с нашите партньори трябва да изиграем важна роля както за рационализиране на опита с разплащанията на милиони пътници по целия свят, така и за подкрепа на обществените транспортни институции в стремежа им да изградят устойчиви и удобни транспортни решения, които подобряват живота на хората,“ каза Майк Лембъргър, старши вицепрезидент „Продуктови решения“ на Visa Европа.

Хърман Донър от Станфордския университет обобщи: „Когато разглеждаме технологичния пейзаж, забелязваме наличието на много продукти, които биха могли лесно да адресират ежедневните затруднения на хората при пътуване. Въпреки това, нито едно от тези решения не трябва да се развива изолирано. Ето защо основното предизвикателство се състои, първо, в идентифицирането на съответните технологии, които осигуряват подходящи продукти за пазара, а след това – в управлението на изпълнението заради големия брой заинтересовани страни, сред които доставчици на мобилност, технологични компании, собственици на инфраструктура и агенции за обществен транспорт. Въз основа на нашето изследване смятаме, че много от тези малки, постепенни промени имат потенциала да изиграят значителна роля в ежедневните пътувания на хората, независимо дали става дума да се помогне за намиране на паркинг, да се получи най-добрата цена за зареждане на автомобила с гориво или да се планира пътуването с обществен транспорт.“

Проучването отразява мнението на 19 000 потребители в 19 държави и идентифицира значителни предизвикателства пред нарастващите градски центрове, сред които:

ГЛОБАЛНИ КЛЮЧОВИ ТЕНДЕНЦИИ

Време за пътуване:

– 46% от потребителите в световен мащаб са забелязали увеличение на времето за пътуване

– Половината (52%) са разочаровани от опита си при използването на обществения транспорт

– Една трета от анкетираните (37%) очакват, че времето за пътуване до работното място ще се увеличи през следващите пет години.

Използване на автомобил:

– Личният автомобил остава най-добрият вид транспорт както за пътуване до работното място (60%), така и за лични пътувания (61%)

– Само 42% от респондентите от поколението Z (18-25 години) използват кола, за да отидат на работа, училище или университет, или за лично пътуване

– Най-нежеланият аспект на шофирането е намирането на място за паркиране, посочено от 64% от респондентите,

– Следват рискът от получаване на глоба, ако паркирате по-дълго от очакваното (44%) и

– Плащане за повече време от изразходваното за паркиране (42%)

Използване на обществен транспорт:

– По-малко от половината от участниците в проучването използват обществения транспорт, за да стигнат до работа, училище или университет (44%)

– Този брой нараства до 54%, когато става въпрос за пътувания, свързани със свободното време, като например развлечения.

Пътуващите избират вид транспорт въз основа на три фактора: удобство, надеждност и доколко са претъпкани превозните средства. Значението на всеки фактор е различно в зависимост от възрастта:

– Baby Boomers (възраст 56+) – удобство (82%), надеждност (84%) и доколко претъпкани са превозните средства (72%)

– GenX (46-55 г.) – удобство (79%), надеждност (82%) и и доколко претъпкани са превозните средства (71%)

– Millennials (26-45 г.) – удобство (74%), надеждност (76%) и и доколко претъпкани са превозните средства (67%)

– GenZ (18-25 г.) – удобство (62%), надеждност (67%) и и доколко претъпкани са превозните средства (55%)

Разплащания:

– Сложността на разплащанията е сред най-честите оплаквания от пътуващите.

– Ако разплащанията за обществен транспорт бъдат улеснени, средното потребление ще се увеличи с 27%.

– 47% от пътуващите заявяват, че нуждата от различни билети за различни видове пътувания е проблем

– 44% посочват като проблем, че не знаят колко да платят

– 41% са посочили услугите, за които се плаща „само в брой“, като затруднителни. Според анкетираните тези затруднения правят все по-малко вероятно те да използват обществен транспорт и е по-вероятно да се придвижват със собствените си автомобили

– При потребителите на автомобили 47% биха искали да видят нововъведения, чрез които да разбират къде да намерят най-евтиното гориво

– 35% биха искали приложение, което разпознава местоположението, където те се опитват да зареждат, и да се разплащат през него

ТОП ПЕТ ПРЕПОРЪКИ

Инвестиране в свързаност. Градските власти трябва да инвестират в постоянно работеща инфраструктура за данни, защото тя е от основно значение за изискваните от потребителите технологични решения. Тя поддържа обмен на данни в реално време, благодарение на който може да информира хората за тяхното пътуване, както и предоставя информация за градовете, която им гарантира, че услугите отговарят на променящото се търсене.

Осигуряване на безпрепятствени разплащания, които подкрепят пътуващите с много възможности. Градските власти и експертите по градско планиране трябва да си сътрудничат с мозъчни тръстове, автомобилни и технологични фирми и доставчици на разплащания като Visa. Тъй като едно-единствено пътуване все по-често ще включва повече от един вид транспорт (напр. автомобил + метро + велосипед) – наложително е за пътуващите да се създаде опростен и рационален начин за разплащания и се мине през плащания в приложение или базирани на платформи решения.

Интегриране на идентификацията на личността в разплащанията. Тъй като компаниите и общините все по-често внедряват цифрови разплащания, те също така трябва да интегрират незабавно идентифицирането на личността. Ролята на цифровия идентификатор в екосистемата е от решаващо значение за справяне с промените в начина, по който хората използват транспорта, като се гарантира, че плащането и личната идентификация са лесни и безпроблемни.

Планиране на системи за търговия, които отчитат съществуването на всички членове на обществото. При планирането на търговската екосистема, всички участници в транспортната екосистема трябва да предизвикат мисленето си, за да включат възрастните хора и не- или недостатъчно осигурените, като гарантират, че никой не е пропуснат.

Разработване на стратегически партньорства, които да осигуряват необходимите стратегии. Градовете трябва да си партнират с корпорации, които могат да им осигурят повече данни и информация, които да подпомогнат планирането. Изкуственият интелект в комбинация с Big Data може да се използва за анализиране на данни за потреблението, движението и променящите се тенденции, за да се отчитат нуждите в реално време, както и да се предоставя информация на градските власти, която може да помогне при бъдещото планиране.

Автомобилен транспорт

Нека не се залъгваме за електромобилите

Електромобилите не нанасят никакви вреди на природата? За съжаление, днес това е все още илюзия. Колкото и някои да се опитват да ни убедят в противното. Защо крият цялата истина […]

Въздушен транспорт

Нов опит: концесията на летище „Пловдив“ тръгва пак през юли

Нов опит за отдаване на концесия на летище „Пловдив“ – през юли процедурата ще бъде въобновена и ще започне събиране и оценяване на оферти. Това съобщи транспортният министър Росен Желязков […]

Градски транспорт

ВЪРВИМ ЛИ КЪМ ЗАТРИВАНЕ НА ТРОЛЕИТЕ В СОФИЯ?

Ако наблюдавате поли­тиката на Столичната община през последните две години, ще забележите, че започва да се заражда основателно и обосновано съмнение, че има ясно изразен стремеж тролейбусният транспорт да бъде […]