България оттегля искането за европейски пари за „Струма“ през Кресненското дефиле

България оттегля апликационната форма за изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, но продължава да разглежда проекта като приоритетен и не се отказва от него, съобщиха днес от Агенция „Пътна инфраструктура“. За решението на страната е информирана Европейската комисия.

Формулярът за кандидатстване за финансиране на лот 3.2 от магистрала „Струма“ от Кохезионния фонд на ЕС беше подаден за одобрение на 9 август 2019 г. С него се искат 267 млн. евро, които се оценяват като 41% от стойността на целия проект. През октомври от Европейската комисия информираха България, че за лот 3.2 на „Струма“ няма да се отпуснат европейски средства заради преминаването на трасето през защитени територии и предлагане на график за изграждане и сума, които са необмислени или грешни.

Както е известно, правителството избра проект за изграждането на трасето през Кресненското дефиле, при което трафикът се разделя на две части – в посока Гърция през съществуващия сега път през дефилето, а в посока София – по нов път източно от дефилето. Срещу това трасе се обявиха редица неправителствени организации. Те предлагат целият път да се изнесе източно от дефилето, а сегашният да остане локален. Последната жалба до Брюксел по казуса е от 20 декември миналата година.

Харесаният от правителството проект за частта от "Струма" през Кресненското дефиле
Харесаният от правителството проект за частта от „Струма“ през Кресненското дефиле

В съобщението от днес се уточнява, че институциите продължават работа по подготовката на апликационната форма с оглед на приоритетите в сферата на екологията на новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт. Посочва се, че избраният вариант в най-голяма степен отговаря на техническите, социално-икономическите и екологичните изисквания.

„Въпреки това, за да е максимално прецизна относно въздействията на проекта върху видовете и местообитанията, които са предмет на опазване в дефилето, държавата ще пристъпи към определянето на специфични консервационни цели и мерки. За намаляване на въздействието върху обекти от „Натура 2000“ от съществуващия път E-79, Агенция „Пътна инфраструктура“ се ангажира до края на 2020 г. да изпълни поредица от смекчаващи мерки – модифициране на съществуващите водостоци, монтиране на двустранно разположена мрежа в банкета на пътя, монтиране на плетени мрежи за птици с височина 4 м върху тротоарите на големите съоръжения.

Както е известно, автомагистрала „Струма“ е разделена на четири лота. До момента готови са лот 1 – от Долна Диканя до Дупница; лот 2 – от Дупница до Благоевград, и лот 4 – от Сандански до пресичането на гръцката граница при Кулата.

Оставащият лот 3 е най-сложен за реализация както от екологична, така и от чисто техническа гледна точка, тъй като в района има свлачища и срутища, а зоната е с висок сеизмичен риск.

Източник: https://www.dnevnik.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]