България с най-малко работещи жени в транспортния сектор

Към 2021 г. 6,0 милиона души на възраст между 15 и 64 години в ЕС работят в транспортния сектор (3,1% от общата заетост в ЕС). От тях преобладаващата част са мъже (82,9 % спрямо 17,1 % жени). Девет от всеки десет души (89,6 %), заети в транспорта, са работили в сухопътния транспорт (например автомобилен или железопътен), 5,7 % – във въздушния транспорт, а 4,7 % – във водния транспорт (вътрешни водоплавателни пътища или морски транспорт).

Сред държавите от ЕС най-голям брой заети в транспортния сектор през 2021 г. работят във Франция (842 хил. души, 13,9 % от общия брой за ЕС), Полша (792 хил. души, 13,1 %), Германия (689 хил. души, 11,4 %), Испания и Италия (съответно 627 хил. и 626 хил. души; по 10,4 %). Най-малък е броят на заетите лица в Кипър и Малта (съответно 5 хил. и 6 хил.; по 0,1%).

Тази фигура показва заетостта в транспортния сектор през 2021 по пол

Що се отнася до заетостта в транспортния сектор по пол, най-високият дял на жените е регистриран в Малта (25,2 %), Кипър (24,6 %) и Германия (24,4 %). В другия край на скалата най-ниските дялове са регистрирани в Румъния (9,7%), Хърватия (11,5%) и България (12,1%).

Източник: Европейската комисия

Воден транспорт

Риболовците очакват съдействие от държавата за освобождаване на корабите

март 27, 2023

Риболовците от трите задържани в Румъния наши кораби очакват по-късно днес да се срещнат с ресорния земеделски зам.-министър Георги Събев в Балчик. Пред него те ще настояват за съдействие от […]

ЖП транспорт

Интермодалният транспорт става все по-важен, България планира още 5 терминала

март 26, 2023

Пренасянето на товари, използвайки няколко вида транспорт, е бъдещето не само за нашата страна, но и за цяла Европа. Основният принцип на интермодалния транспорт е да се използва железопътен транспорт за […]

ЖП транспорт

Общият език за европейските машинисти: допълнително препятствие или решение?

март 25, 2023

Европейският железопътен сектор остава разделен: трябва ли да има общ език за трансгранични влакови операции за персонал като машинисти, персонал и ръководители на движението? Забележителното е, че товарната асоциация ERFA, […]