България ще е домакин на международна спедиторска конференция

На 29-ти септември т.г.  НСБС – Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика, член на Федерацията на световните спедиторски асоциации- ФИАТА, и КЛЕКАТ- Европейска асоциация за спедиция, транспорт, логистика и митнически услуги, ще отбележи своята 30 – годишнина като домакин на Международна конференция на спедиторските асоциации в Югоизточна Европа- „Дигитализация, Мултимодалност, Устойчивост“ . 

Конференцията ще се проведе  в три панела, в които световни експерти  ще представят горещите теми, обновени с последна информация от Световния конгрес на FIATA в Бусан, Южна Кореа. Предвижда се участие на повече от 150 души, между които експерти  от над 20 държави, като в София ще се събере голяма част от ръководния състав на FIATA (Световната Федерация на международните спедиторски асоциации), CLECAT , представители на АИКБ, БТПП, пристанища, асоциации на превозвачите, представители на държавните институции, партньорски организации.

Събитието е организирано със съдействието на секретариата на FIATA:

Потвърдили участие в конференцията са Старши Вице-Президентът на FIATA, трима Вице-Президенти, Генералният Директор на FIATA, както и  председателите на работните групи по автотранспорт, ЖП транспорт и Мултимодален транспортен институт на Фиата.

        Очаква се участие да вземат и директорът на CLECAT, Президентът на „Транспорт, Енергия, Инфраструктура и Информационно общество (секция TEN към EESC – Европейски икономически и социалне комитет),  Генералният секретар на АИКБ и други експерти.

       В панела „Дигитализация“ ще се засегне нуждата от реорганизация на бизнес процесите в спедиторските компании за по-висока ефикасност и подготовка за изцяло дигитални без-хартиени процеси, както и заплахите от кибер атаки. Ще се разкаже за диалога с правителствата и необходимостта от съдействието им за промяна на нормативната база, за да стане дигитализацията възможна.

      В панела „Мултимодалност“ ще се коментират нарушенията на веригите на доставки, предизвикани  от COVID-19 и войната в Украйна,  вертикалната интеграция, предприета от контейнерните линии и изкупуването от тях на пристанища, авио компании, спедиторски компании и какво спедиторите трябва да предприемат за да запазят ролята си и конкурентните си предимства. Ще се коментират и новите транспортни коридори между Азия и Европа и възможностите, отварящи се пред България и региона.

      В панела „Устойчивост“ експерти ще споделят  какви са следствията от Зелената сделка, какво очаква българския спедиторски  бизнес и за какво трябва да са подготвени фирмите за да могат да разчитат на устойчиво развитие и избягване на изненади.

___

Ето какво казва по този повод  пред Транспортал Цветин Тодоров – председател на УС на НСБС

  Ускорява ли се дигиталната трансформация в транспортния сектор у нас?

Живеем във времето на четвъртата индустриална революция, която промени из основи начина, по които живеем и работим, свързвайки физическия,  дигиталния и биологически свят с технологиите, което носи едновременно възможности и опасности. Според някой проучвания 70% от бъдещата стойност в следващото десетилетие ще се базира на бизнес модели основаващи се на дигитални платформи.

От друга страна, като общо правило логистиката е бизнес с висока интензивност на вложен човешки труд. Една част от логистичните компании, започнаха с ре-инженеринг на бизнес процесите си, където това е приложимо, но като цяло това е скъпо струващ процес свързан с много комплексни познания едновременно за естеството на бизнес процесите и възможностите на технологиите. По скоро можем да говорим за усилия за ново проектиране на бизнес процеси и внедряване на IT системи ползващи съвременни технологии (ERP, CRM, TMS, Fleet management and  telematics) отколкото AI, IOT, Blockchain, Machine learning и други cut-of-the age технологии.

Ако се върнем на българска територия трябва да кажем, че дигиталната трансформация  има две страни: технологична и регулаторна. В технологично отношение много компании са напред и са създали предпоставки за дигитализация (IT системи и инфраструктура създадени за работа в хибридна среда и добри B2B и B2C комуникационни възможности). В регулаторно отношение обаче, нещата не седят така. Такъв е примера с електронната товарителница (eCMR),  за която вече е създадена международна регулаторна рамка за прилагането й, от UN/CEFACT и Допълнителния протокол към Конвенцията за автомобилен превоз на стоки (CMR), касаеш използването на електронната товарителница, ратифициран от България през 2011.

Независимо от това множеството опити на НСБС (Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика) за диалог с правителство, за иницииране на законови промени остават безуспешни. Няколко години подред обсъждаме с различни министри и министерства, нуждата от имплементиране на еCMR, диалога е конструктивен, проблема разбран, но резултат няма.

В това отношение можем да се поучим от водещия примера на FIATA (Федерацията на Световните Спедиторски Асоциации), която възприе нова дигитална стратегия (https://fiata.org/what-we-do/digitalisation.html) резултат, от която е внедряването (съобразено със гореспоменатите стандарти на UN) на e-FBL, електронен мултимодален коносамент, които използва вече споменатите технологии, предлага  се от повече от десет бизнес платформи и е внедрен вече от седем асоциации.

  Кои са основните насоки, в които НСБС работи понастоящем?

НСБС е организация работеща в дух на прозрачност, сътрудничество и взаимопомощ, гордееща се с приемствеността и последователността в политиките си, които следваме вече много години, а те са:

· дейности в защита на браншовите интереси

· развитие на бранша и повишаване на професионалната квалификация чрез учебния център на НСБС

· активно сътрудничество с международните и европейски транспортни структури (НСБС е член на FIATA и CLECAT).

В момента фокуса е върху дигитализацията, а именно внедряването на eCMR и еFBL, чрез промяна на законодателната рамка както и популяризиране на платформи, които подсигуряват тези услуги. Разработихме ДОС (държавен образователен стандарт) за професията Спедитор-логистик, с което създадохме прецедент в системата на образованието като добра практика между бизнеса и образователните институции.

Активно си сътрудничим с университетите, преподаващи тази специалност, както и със 17 професионални гимназии  у нас, вкл. преподаващи по системата на дуалното обучение,  в които сме активен участник за създаване на учебните програми и обучението на самите преподаватели, като този процес продължава активно. 

Автомобилен транспорт

Михаил Рангелов, главен редактор на Транспортал: За Украйна ще има план за възстановяване на войната, България задължително трябва да се включи в него

След приключването на войната в Украйна ще има нов план „Маршал“ за възстановяването на разрушенията. Средствата ще бъдат много големи и политиците в България задължително трябва да ни включат в […]

ЖП транспорт

ЕК одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 беше одобрена днес от Европейската комисия. Това е първата голяма инфраструктурна програма за България, която е приета от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е приблизително 1.61 […]

Воден транспорт

Турция вдига петкратно таксите за кораби през Босфора, транспортният министър с остра реакция след сигнал от бизнеса

България има само десет дни за реакция срещу решението на Турция да вдигне петкратно таксите за преминаване през Босфора, коментира пред Транспортал Стоян Новаков, бивш транспортен заместник-министър в правителството на […]