Българска компания взе лиценз за жп превози в Румъния

Юнайтед Рейлуейс – дъщерно дружество на Булмаркет Рейл Карго е първата българска компания, която ще извършва лицензирани жп превози в Румъния и ще подобри трансграничния жп транспорт между двете страни.

Дружеството Юнайтед Рейлуейс е регистрирано през 2020г. и притежава лиценз за извършване на железопътни превози, както и сертификат за безопасност, обяви координатора на проекта Станимир Сяров.

Това са двата основни документа, необходими за извършването на тази дейност. Има и договор за достъп до железопътната инфраструктура на Румъния.

През 2020 година превозвачът Булмаркет Рейл Карго ЕООД се затвърди, като един от най-големите частни жп превозвачи в България с 11% пазарен дял и лидер на превозите от и за Румъния.

С цел развитието на дейността и спомагане работата на другите дружества от групата в редовния им жп трафик от и за Румъния и западна Европа, се взе решение да се създаде румънско подразделение за железопътни превози. Компанията очаква да повиши качеството на услугата, като намали времето и разходите свързани с услугата.

В момента се набира персонал – машинисти, ревизор вагони и началник влакове. През април ще стартира дейността с два електрически и два дизелови локомотива, предоставени под наем от Булмаркет ДМ. Първоначално дружеството ще обслужва съществуващия вече трафик на групата Булмаркет в района на Букурещ и Плоещ, а на по-късен етап се планира разширение в посока Арад, Унгария и западна Европа.

Целта на Булмаркет е чрез Юнайтед Рейлуейс да предостави добавена стойност към услугата, предлагана от компанията, като драстично намали времето за престой на влаковите композиции в граничния преход Русе-Гюргево, чрез оптимизиране на процесите при преминаване през границата.

Жп превозвачът Булмаркет Рейл Карго има договори с възложители, големи корпоративни клиенти, които развиват търговска дейност на територията на България и Румъния. Чрез създаденото ново дружество на компанията се премахва необходимостта за търсене на подизпълнители на румънска територия за изпълнението на договорите. Има и румънски клиенти за доставки за България. Композициите ще бъдат с вагони, предоставени от клиентите или наети от Булмаркет.

По този начин се цели да се гарантира необходимото качество и добра връзка между производствените мощности и складове на международните клиенти, работещи на румънския и българския пазар.

Освен това Юнайтед Рейлуейс ще обслужва и дейността на Булмаркет на територията на Румъния, свързана с двата терминала за пропан бутан в Гюргево и Галац. Компанията е и един от основните снабдители на биодизел на румънския пазар, като работи с големите рафинерии и търговци.

На 5-ти април ще бъде открит и офис на Юнайтед Рейлуейс в Букурещ. Управител на новото дружество е Даниел Дину, който има богат опит в железопътния транспорт между България и Румъния.

Източник: https://offnews.bg/ikonomika/balgarska-kompania-vze-litcenz-za-zhp-prevozi-v-rumania-748991.html

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]