Висшето училище по телекомуникации и пощи ще подготвя кадри за НКЖИ

Висшето училище по телекомуникации и пощи и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха договор за сътрудничествоРекторът на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) проф. д-р Миглена Темелкова и генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Златин Крумов подписаха договор за сътрудничество. Според документа Висшето училище ще подготвя и обучава кадри за нуждите на железопътната компания. „ Огромните за нашите мащаби инвестиции в поддръжката и модернизацията на железопътната инфраструктура биха били безсмислени, ако няма кой да управлява съвременните системи за безопасност и комуникации „ – заяви при подписването на договора генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов. Страните по договора обединяват усилията си на базата на по-ефективно използване на трудовите, материалните и финансовите си ресурси в областта на подготовката и обучението на кадри, повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование в областта на железопътния транспорт, технологии и железопътна инфраструктура, необходими за отраслите на националната икономика, организиране и осъществяване на научно-изследователски и приложни изследвания, експертно-консултантска и информационна дейност в посочените области на съвместната дейност при реализирането на взаимноизгодни проекти.

***Националната компания „Железопътна инфраструктура“ съществува от 2002 г. и управлява и стопанисва повече от 6500 км железопътна мрежа, 270 гари, над 300 тунелни съоръжение, около 1000 мостови съоръжения. Като инфраструктурен управител НКЖИ осигурява равнопоставени условия при използването на железопътната мрежа от лицензирани превозвачи, в момента 13 частни товарни, 1 държавен товарен и 1 пътнически превозвач.НКЖИ е най-големият работодател в страната с над 10 800 служители.Със своите структури компанията предлага работни места в 279 населени места. Осъществява дейността си в четири направления: Управление движение на влаковете и капацитета – с три регионални поделения – София, Пловдив и Горна Оряховица /298 броя гари към тях/; Железен път и съоръжения – с шест регионални поделения – София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица, Бургас и Шумен и 41 броя жп участъци към тях; поделение Електроразпределение – с три регионални поделения София, Пловдив и Горна Оряховица и 47 броя подрайони; поделение Сигнализация и телекомуникации – с три регионални структури София, Пловдив и Горна Оряховица и 79 броя участъци.Университетите, с които ДП НКЖИ има сключени договори са: ВТУ „Тодор Каблешков“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет за национално и световно стопанство, Висше строително училище „Любен Каравелов“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Бургаски свободен университет и Националният военен университет „Васил Левски“.Компанията има сключени договори и с три професионалните гимназии в градовете София, Горна Оряховица и Карлово, обучаващи кадри за железопътния транспорт.За успешното стартиране на професионална кариера на учениците и студентите, ДП НКЖИ предлага възможности за включване им в следните програми: Стипендиантска програма за ученици; Стипендиантска програма за студенти; Стажантска програма за студенти; Програма за млади специалисти от ВУЗ в системата на ДП НКЖИ.

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]