Въздушното карго продължава да се свива

Въпреки слабото подобрение на глобалния пазар на товарните въздушни превози, капацитетът остава недостатъчен, за да отговори на търсенето. Това показват данните на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за месец май 2020 г.

Най-големи спадове са отчетени за Европа от всички региони. Регистриран е годишен спад от 29,7% на международните обеми на въздушните товарни превози. Ограничената продукция и блокирането до средата на май допринесоха за слабите резултати, посочват от IATA. Международният капацитет е намалял с 40,1%.
В световен мащаб, търсенето на тон товарен километър е спаднало с 20,3% (-21.5% за международни операции) в сравнение със същия месец на предходната година. Това е подобрение спрямо април 2020 г.  (25,6%). Капацитетът в световен мащаб, измерен в тон наличен товар на километър, се е свил с 34,7% през май (-32,2% за международни операции) в сравнение с предходната година. Капацитетът на товарите, превозвани в корема на самолетите се е свил с 66,4% през май в сравнение с предходната година, поради отмяната на пътническите полети, на фона на кризата COVID-19. Това беше частично компенсирано от увеличение на капацитета с 25,2%, чрез по-голямо използване на товарни самолети.

Коефициентът на натоварване се е повишил с 10,4 процентни пункта през май. Въпреки това, степента на увеличението предполага, че все още има търсене, което не може да бъде удовлетворено поради отмяната на редица пътнически полети. Глобалните поръчки за износ продължават да падат, но с по-бавни темпове.

В Азиатско-тихоокеанския регион търсенето е спаднало с 21,3% през май 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година, Северна Америка – с 9%, Близкия Изток – 25%, Латинска Америка – 22,1%. В Африка е отчетен най-малък спад – 6,3%.

Търсенето на въздушни товарни превози намалява с над 20% в сравнение с 2019 г. При пътническия флот е спаднал с 34,7%. Разликата между търсенето и капацитета показва предизвикателството в намирането на пространството в самолетите, които превозват товари. Перспективите за карго полетите остават по-оптимистични, отколкото за пътническите, но бъдещето е много несигурно. Остава трудно прогнозирането за продължителността и интензитета на рецесията“, коментира Александър де Джуняк, генерален директор на IATA.

Източник: Списание Логистика

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]