Възстановено е движението на влаковете в междугарията Казичене-Елин Пелин и Искър-Казичене

На 9 юни 2020 г. (вторник) около 23.00 часа  беше  възстановено движението на влаковете по модернизираната железопътна инфраструктура по текущ път 2 в междугарията Казичене-Елин Пелин и Искър-Казичене, първи и втори гарови коловози в гара Казичене и междугарието Казичене-Разделен пост Мусачево.

Засега движението на влаковете в тези участъци ще се осъществява със скорост 60 км/ч, а след приключване на строителните дейности и по път 1 –  със 160 км/ч.

Във възстановените за движение железопътни отсечки са изградени ново долно строене с повишена носимоспособност посредством циментация на земната основа, поставен е противозамръзващ предпазен пласт, решено е цялостното отводняване на конструкцията на земното платно с отводнителни канавки, дренажи и канали. Изпълнена е цялостна реконструкция на съоръженията в участъка (водостоци и мостове). На пероните е изградено ново перонно осветление и навеси за пътниците.

В междугарията и текущите пътища в гарите е изградено ново горно строене на железния път и жп стрелки от по-тежък тип релси – 60Е1 на нови стоманобетонови траверси, оборудвани с еластично скрепление. Конструкцията на горното строене е безнаставов релсов път, което позволява по – голяма плавност и комфорт при движението на влаковете.

Тази конструкция, освен че удължава експлоатационния живот на железопътната  инфраструктура, намалява и разходите по поддържането й.

Изградени са нова контактна мрежа и тръбна канална мрежа. 

Реализацията на инвестиционния проект за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък София-Елин Пелин ще допринесе за постигането на по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС за развитие на трансевропейските транспортни мрежи.

Проект „Модернизация на железопътен участък СофияЕлин Пелин“ се съфинансира по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]