Година преди крайния срок: Изпълнението на проектите по ОПТТИ е под 10%

Физическото изпълнение на голяма част от важните проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ), е под 10%. Това личи от официалния отчет на изпълнението на програмата до края на първото полугодие, изпратен в Брюксел. Посоченото число не изглежда никак добре, тъй като обхватът на програмата е до края на 2020 г. Разбира се, изпълнението на договорените проекти може да се приключи до края 2022 г. по правилото N+2.

Положението по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” не е никак розово, показва изпратеният в Брюксел документ. Общото финансиране по нея е приблизително 1.317 млрд. лв., от които са договорени 97.31%. Реално изплатените средства по тази ос обаче са едва 171.5 млн. лв., или малко над 13%.

Физическият напредък по проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, към 30 юни 2019 г. е едва 10.68%, а финансовият напредък – 10.19%. През първото полугодие по проекта са разплатени само 2.84 млн. лв., пише в отчета.

Най-тежкият и най-скъп проект, финансиран по ОПТТИ – „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“, по който обаче няма никакъв напредък, става ясно още от изпратения в Брюксел документ. Физическото изпълнение по него към 30 юни 2019 г. е 0%, въпреки че през първото полугодие по проекта са били разплатени „цели“ 1.16 млн. лв. Общо досега по проекта са изплатени 8.104 млн. лв., с което финансовото изпълнение на проекта е достигнало скромните 0.63%. За сведение – общата стойност на проекта е 1.301 млрд. лв.

Има и някои проекти, чието изпълнение „отсрамва“ работата по тази важна ос, финансирана по ОПТТИ. Такъв е проектът „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонти и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”.

В доста по-цветущо положение е изпълнението на проектите по Приоритетна ос 3 на ОПТТИ – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и
развитието на устойчив градски транспорт“. Тя се финансира общо с 819.84 млн. лв., от които са договорени 99.21%, а реално са изплатени 680.3 млн. лв. (почти 83%). Въпреки това обаче и тук се срещат проекти, които куцат към финала на програмата. Като например проектът за „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, чиято обща стойност е 7.4 млн. лв., от които реално изплатени са 954.8 хил. лв. (12.9%).

Още по-зле е изпълнението на проекта „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат”, чието физическо изпълнение към края на юни е едва 0.08%. Въпреки това обаче по проекта са били изплатени близо 17% от договорените средства, т.е 1.08 млн. лв.

Зле върви и проектът „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, чиято обща стойност е 19.52 млн. лв. От тях до средата на годината са разплатени едва 375 988 лева, което е малко под 2%.

Драстично забавяне е отчетено и по други проекти, като „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“, финансовият напредък по който е само 0.13% (при обща стойност 380 млн. лв.), или като „Развитие на железопътен възел Пловдив – с общ финансов напредък 0.21% (при обща стойност 202.38 млн. лв.) и още много други проекти.

Успешното изпълнение на програмата е изцяло в отговорностите на транспортното министерство, което има задължението да забърза изпълнението на всички забавени проекти, финансирани по ОПТТИ, които са от изключителна важност за модернизацията на архаичната ни инфраструктура.

Източник: https://www.economic.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]