Европейската комисия започва обществено обсъждане на общия електронен билет

Европейската комисия подготвя ново законодателно предложение за мултимодални дигитални услуги за мобилност за обществено обсъждане. Консултацията е отворена до 23 февруари 2022 г. и е разделена на две секции. Първата обединява мненията на граждани и пътници, докато втората е насочена към експертите и съответните заинтересовани страни. Предложението относно услугите за цифрова мобилност ще улесни планирането на пътуванията и закупуването на билети за пътувания, комбиниращи различни оператори или транспортни средства. Този проблем често е изправен пред бариери по отношение на липсата на информация и ограничените възможности, особено когато пътувате през граница.

Мултимодалните дигитални услуги за мобилност, като приложението за мобилност като услуга (MaaS), планиране на маршрути или доставчици на билети, помагат за сравняването на различни опции за пътуване, избор и цени и в доста случаи улесняват закупуването на продукти за мобилност. С обществената консултация ЕК възнамерява да разбере по-добре начина, по който гражданите и заинтересованите страни използват мултимодални дигитални услуги за мобилност и какви предизвикателства и бариери могат да се идентифицират. Комисията приканва да се изкажат мнения относно набор от предварително идентифицирани потенциални проблеми на политиката, като недостатъчната наличност и достъпност на данни, неоптималното сътрудничество между транспортните оператори и мултимодалните цифрови услуги за мобилност, липсата на сътрудничество между операторите, ограничената наличност на цифрови билети, неадекватна оперативна съвместимост на платежната система и различни споразумения за лицензиране и разпространение.

Тази консултация ще подкрепи оценката на въздействието, която Европейската комисия извършва в момента. Инициативата е обявена в Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност и има за цел да отговори на предизвикателствата на пазара, свързани с развитието на услугите за цифрова мобилност. Съгласно плана за действие на стратегията относно интелигентната мобилност (Флагман 6 – превръщане на свързаната и автоматизирана мултимодална мобилност в реалност), ЕС трябва да трансформира своята правна рамка, за да поддържа мултимодална информация за пътуване, услуги за резервации и билети, като по този начин ще се предизвика по-бързо развитие на интелигентни и оперативно съвместими платежни услуги и билети. Целта на проекта е да интегрира по-добре обществения транспорт и железопътните услуги в мултимодален микс за безпроблемно обслужване на пътниците. Цифровите решения могат да помогнат за превръщането на устойчивите видове транспорт в по-привлекателни за клиентите, като помагат на ЕС да постигне целите на Европейския зелен договор.

Автомобилен транспорт

„Спаси София“ показа заплатите на общинските транспортни шефове

Ден след като показаха, че управляващите в София от ГЕРБ организират и участват активно в протеста на работещите в градския транспорт, от организацията „Спаси София“ изнесоха данни за заплатите на […]

Автомобилен транспорт

Елена Борисова, Фейсбук: „Липсата на средства за столичния транспорт“ е зле прикрита манипулация на ГЕРБ

Така наречената липса на средства за градския транспорт на София е една фалшива история, измислена от мнозинството на ГЕРБ в Столичен общински съвет като опит да се изнудва правителството да […]