ЕП одобри реформа за пътните такси за превоз на товари

  • Поетапно премахване на пътните такси на основата на време, преминаване към пътни такси на базата на изминато разстояние
  • Намаляване на таксите за превозни средства с нулеви или ниски емисии
  • Нови правила, които обхващат автобусния транспорт, микробусите и леките автомобили

Съгласно новите правила пътните такси за тежкотоварни автомобили ще преминат от таксуване на основата на време към таксуване въз основа на изминато разстояние, което ще доведе до по-добро функциониране на принципа „замърсителят плаща“.

Парламентът даде окончателна зелена светлина за постигането на споразумение с правителствата на ЕС относно актуализирането на правилата за определяне на таксите, които държавите членки могат да налагат на тежкотоварните автомобили, но също така и на автобусите, микробусите и леките автомобили, използващи пътищата от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Законодателството не налага на държавите членки да въведат транспортни такси на превозните средства по техните пътища. Ако обаче решат да направят това, те ще трябва да спазват правилата на ЕС.

ТОЛ такси вместо винетки

Целта на новите правила е да се премине от модел за пътните такси, основан на времето, към система, основана на изминатото разстояние, за да бъдат спазени в по-голяма степен принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“.

Евродепутатите гарантираха, че държавите членки постепенно ще премахнат винетките (пътни такси въз основа на време) за тежкотоварни превозни средства (камиони и автобуси) по основната трансевропейската транспортна мрежа TEN-T в рамките на осем години след влизането в сила на новите правила и ще започнат да прилагат ТОЛ такси за изминато разстояние. Независимо от това държавите членки ще продължат да могат да използват винетки за конкретни части от тази мрежа, ако могат да докажат, че нов начин на таксуване би бил непропорционален на очакваните приходи.

По-екологични такси

За да се насърчи по-широкото използване на по-екологосъобразни превозни средства, държавите от ЕС ще трябва да определят различни ставки на пътните такси въз основа на въглеродните емисиите за камиони и автобуси и на екологичните показатели за микробуси и лекотоварни автомобили, считано от 2026 г. Те също така ще трябва да намалят значително таксите за превозни средства с нулеви или ниски емисии. 

Пътни такси за лекотоварни автомобили и леки коли

Съгласно новите правила винетките ще бъдат валидни за по-кратки периоди (един ден, една седмица или 10 дни) и ще имат пределни цени, които могат да бъдат наложени на леките автомобили, за да се гарантира справедливо третиране на случайните водачи от други държави от ЕС. Страните от ЕС, които желаят да таксуват леки превозни средства, като микробуси, лекотоварни и леки автомобили, ще могат да избират между системи за ТОЛ такси или винетки.

Повече прозрачност

Членовете на ЕП гарантираха, че три години след влизането в сила на правилата, държавите членки ще докладват публично относно приходите от таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, налагани на тяхна територия, включително информация къде ще бъдат вложени тези средства. Евродепутатите настояват приходите, генерирани от тези такси, да бъдат използвани за въвеждането на устойчив транспорт, инфраструктура и мобилност.

Следващи стъпки

Правилата ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с две години, за да се подготвят за прилагането на новите правила.

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]

Автомобилен транспорт

По разпореждане на вицепремиера Христо Алексиев беше направена проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев зам.-министър Николай Найденов направи проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“. Причина за инспекцията е […]