ЕС спасява въздушните и сухопътните връзки с Великобритания

ЕС предприема мерки за смекчаване на сериозните смущения на въздушните връзки с Великобритания за пътници и товари в случай на „Брекзит“ без сделка, съобщиха от централата на Евркомисията.

Такива мерки се предприемат и за товарния и пътническия сухопътен транспорт.

Посланиците на държавите членки одобриха мандат за румънското председателство за преговори с Европарламента по двете предложения.

Едното предложение позволява на лицензирани във Великобритания превозвачи да предоставят основни въздушни услуги между нея и останалите 27 страни от Съюза. Тези права ще зависят от предоставянето на равностойни права от Лондон и ще са обвързани с условия, гарантиращи лоялна конкуренция.

Специална разпоредба гарантира до 26 октомври да продължи осигуряването на редовни полети съгласно задълженията за извършване на обществена услуга. Това трябва да стане така, че да се осигури непрекъснатост на обществените услуги, докато националните органи направят необходимите адаптации към новата ситуация.

При определени условия ще бъдат разрешени ограничено споделяне на кодове и лизинг на въздухоплавателни средства, включително „мокър“ лизинг.

Ако в резултат на „Брекзит“ въздушен превозвач с оперативен лиценз, издаден от членка на ЕС, престане да отговаря на изискванията на Съюза за собственост и контрол, той ще трябва изцяло да изпълни всички тези изисквания до 26 октомври. За да могат да се ползват от това изключение, въздушните превозвачи ще разполагат с две седмици от влизането в сила на регламента, за да представят точен и пълен план. Той трябва да съдържа мерките за постигане на пълно съответствие с изискванията за собственост и контрол, считано най-късно от 27 октомври.

Регламентът ще се прилага до влизането в сила на споразумение за въздушен транспорт с Обединеното кралство или до 30 март 2020 г. – което от двете настъпи по-рано.

Същевременно ЕС въвежда временни и ограничени мерки за гарантиране на основна пътна свързаност на товарния и пътническия транспорт с цел да се смекчат най-сериозните смущения при „Брекзит“ без сделка. Ще бъдат водени прегвори с ЕП за даване на възможност на лицензирани във Великобритания пътни превозвачи и автобусни оператори да превозват стоки и пътници между нея и останалите 27 страни. Правата, предоставени с тези мерки, ще зависят от даването на равностойни права от Обединеното кралство на оператори от 27-те държави членки и ще бъдат обвързвани с условия, гарантиращи лоялна конкуренция.

Временните мерки не засягат евентуални бъдещи преговори с Обединеното кралство. Те ще спрат да се прилагат на 31 декември.

Club Z

Автомобилен транспорт

Нека не се залъгваме за електромобилите

Електромобилите не нанасят никакви вреди на природата? За съжаление, днес това е все още илюзия. Колкото и някои да се опитват да ни убедят в противното. Защо крият цялата истина […]

Въздушен транспорт

Нов опит: концесията на летище „Пловдив“ тръгва пак през юли

Нов опит за отдаване на концесия на летище „Пловдив“ – през юли процедурата ще бъде въобновена и ще започне събиране и оценяване на оферти. Това съобщи транспортният министър Росен Желязков […]

Градски транспорт

ВЪРВИМ ЛИ КЪМ ЗАТРИВАНЕ НА ТРОЛЕИТЕ В СОФИЯ?

Ако наблюдавате поли­тиката на Столичната община през последните две години, ще забележите, че започва да се заражда основателно и обосновано съмнение, че има ясно изразен стремеж тролейбусният транспорт да бъде […]