ЕС спасява въздушните и сухопътните връзки с Великобритания

ЕС предприема мерки за смекчаване на сериозните смущения на въздушните връзки с Великобритания за пътници и товари в случай на „Брекзит“ без сделка, съобщиха от централата на Евркомисията.

Такива мерки се предприемат и за товарния и пътническия сухопътен транспорт.

Посланиците на държавите членки одобриха мандат за румънското председателство за преговори с Европарламента по двете предложения.

Едното предложение позволява на лицензирани във Великобритания превозвачи да предоставят основни въздушни услуги между нея и останалите 27 страни от Съюза. Тези права ще зависят от предоставянето на равностойни права от Лондон и ще са обвързани с условия, гарантиращи лоялна конкуренция.

Специална разпоредба гарантира до 26 октомври да продължи осигуряването на редовни полети съгласно задълженията за извършване на обществена услуга. Това трябва да стане така, че да се осигури непрекъснатост на обществените услуги, докато националните органи направят необходимите адаптации към новата ситуация.

При определени условия ще бъдат разрешени ограничено споделяне на кодове и лизинг на въздухоплавателни средства, включително „мокър“ лизинг.

Ако в резултат на „Брекзит“ въздушен превозвач с оперативен лиценз, издаден от членка на ЕС, престане да отговаря на изискванията на Съюза за собственост и контрол, той ще трябва изцяло да изпълни всички тези изисквания до 26 октомври. За да могат да се ползват от това изключение, въздушните превозвачи ще разполагат с две седмици от влизането в сила на регламента, за да представят точен и пълен план. Той трябва да съдържа мерките за постигане на пълно съответствие с изискванията за собственост и контрол, считано най-късно от 27 октомври.

Регламентът ще се прилага до влизането в сила на споразумение за въздушен транспорт с Обединеното кралство или до 30 март 2020 г. – което от двете настъпи по-рано.

Същевременно ЕС въвежда временни и ограничени мерки за гарантиране на основна пътна свързаност на товарния и пътническия транспорт с цел да се смекчат най-сериозните смущения при „Брекзит“ без сделка. Ще бъдат водени прегвори с ЕП за даване на възможност на лицензирани във Великобритания пътни превозвачи и автобусни оператори да превозват стоки и пътници между нея и останалите 27 страни. Правата, предоставени с тези мерки, ще зависят от даването на равностойни права от Обединеното кралство на оператори от 27-те държави членки и ще бъдат обвързвани с условия, гарантиращи лоялна конкуренция.

Временните мерки не засягат евентуални бъдещи преговори с Обединеното кралство. Те ще спрат да се прилагат на 31 декември.

Club Z

Uncategorized

Асоциацията на българските авиокомпании: 2018 бе една добра година

Като традиционна и сравнително добра оцениха от Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/ 2018 г. за българската гражданска авиация. Според Станислав Станулов, председател на АБА, близо 9-процентният ръст в превозените пътници […]