Железопътен Форум – 2109 ще се проведе в сряда, 27 ноември

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА под егидата на

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОРГАНИЗИРА

“ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ – 2019”

на тема:

“ПРИОРИТЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ, НОВО КАЧЕСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА УСЛУГА – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ И ЕКОЛОГИЯ“

Форумът се провежда под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Росен Желязков

Съорганизатори на форума са

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ  В БЪЛГАРИЯ

ФОРУМЪТ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА,

Форумът се провежда с подкрепата на:

ПОЛСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВИЯ,

НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“,  ХОЛДИНГ „БДЖ“,

НСОИЖП, UEEIV, ДП „ТСВ“, „МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ“ ЕАД, ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“, ВАГОНЕН ЗАВОД-ИНТЕРКОМ“ АД, ГРАД ДРЯНОВО, „ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99“ АД, ГРАД СЕПТЕМВРИ, ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, ТУ-СОФИЯ, УНСС, УАСГ

Събитието ще се проведе на 27.11.2019 г. (сряда) от 10.00 ч. до 18.00 ч.

НДНТ, бул. „Г. С. Раковски“ № 108,

Етаж 2, зала № 4 „Проф. Асен Златаров“

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

09.00 – 09.45 ч. – Регистрация на участниците

10.00 – 10.30 ч. – Откриване на Форума и приветствия от:

  • Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

г-н Росен Желязков

  • Председателят на ФНТС – проф. дтн инж. Иван Ячев
  • Вицепрезидента на UEEJV – доц. д-р инж. Марио Гълъбов
  • Ректора на ВТУ „Т. Каблешков“ – проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова
  • Други

10.30 – 12.30 ч. – ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератори: проф. д-р инж. Милчо  Лепоев и инж. Кирил  Ерменков

ДОКЛАДИ:         

1. Приоритети и задачи за развитие на българските железници –       Доклад на МТИТС

2. Състояние и приоритети за развитие на железопътната инфраструктура – инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор на НК „ЖИ“

3. Възможности и програми за ново качество на железопътната услуга – подвижен състав, график за движение на влаковете, структура и управление – инж. Никола Василев – изпълнителен директор на Холдинг „БДЖ“

4. Развитие на полските железници и изграждане на Европейските коридори. Възможности за сътрудничество в жп индустрията. – инж. Кшищоф Владислав Пшилуцки – Полска Aгенция за Инвестиции и Търговия

5. Обучението на кадри за железопътния транспорт – инвестиция за европейско развитие – проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова – ректор на ВТУ „Т.Каблешков“

12.30 – 13.30 ч. – Обедна почивка / кафе, чай, сандвич/, безалкохолна напитка /

13.30 – 17.30 ч.  – ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератори: проф. д-р инж. Иван Миленов и инж. Кирил  Ерменков

ДОКЛАДИ:

1. Подземната железница на София – проект за европейско развитие на обществения транспорт на столицата – състояние и перспективи – проф. д-р инж. Стоян Братоев  –   Изпълнителен директор на „Метрополитен София“ ЕАД

2. Презентация на Сименс мобилити и PIMK Rail за перспективите за модернизация на българския жп транспорт  – инж. Михаил Маргаритов – Изпълнителен директор на „Сименс мобилити България”

3. Възможности за участие на българската железопътна промишленост в модернизацията на железниците – Валери Димитров – Изпълнителен директор –  „ВЗ – Интерком“, гр. Дряново

4. Доклад за обучение на кадрите – Костадин Трифонов – докторант във ВТУ „Т. Каблешков“

17.30 – 17.45 ч. – Заключителни дискусии. Закриване на форума.

17.45 – 20.00 ч. – Коктейл за участниците

За   контакти:  София 1000, ул. Раковски 108, НТС по транспорта, тел./факс + 359/2/987 23 71,

е- mail : nts.sofia@abv.bg , Татяна  Пазийска

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]