Започва ремонтът на жп гара Септември

Гара Септември осигурява връзка на региона с останалата железопътна мрежа на България чрез железопътната линия София-Пловдив-Бургас, както и с международната линия от Централна Европа към Истанбул, която следва трасето на паневропейски транспортен коридор № 10.

Започва дългоочакваният ремонт на гарата, който включва основно обновяване на приемното й здание, вертикална планировка на окологаровото пространство и рехабилитация на козирката на южната фасада на сградата.

Целта е да се достигнат съвременните критерии за комфорт и безопасност на железопътните услуги, както и нормите за енергийна ефективност и равни условия за достъп на лица в неравностойно положение.

При извършване на ремонтно-строителните дейности ще се промени предназначението на част от обществените, обслужващите и административните помещения, както и функционалните връзки между тях. Ще бъдат обособени санитарни помещения за гражданите. Предвижда се изграждане на визуална комуникация за осигуряване на бърза и лесна ориентация, както и постигане на по-добра свързаност с интегрирания градски транспорт.

След проведена обществена поръчка, за Изпълнител на обект „Ремонт сграда и вертикална планировка на жп гара Септември“ е избрано Обединение „Инфра Инженеринг“ ДЗЗД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи в гара Септември е 540 календарни дни. Стойността на договора е близо 6 млн  лева с ДДС

Гара Сарамбей става експлоатационен пункт на железопътната ни карта на 20 юни 1873 година. На този ден в Белово влиза специален влак, с който пристига великият везир Ружди, придружен от внушителна група министри, от шефа на Compagnie des Chemins de fer Orientaux, или „Източни(те) железници“ барон Морис дьо Хирш де Герьот, от всички инженери и много кореспонденти. Линията Истанбул-Одрин-Филипопол(Пловдив)-Бельово(Белово) се открива за редовна експлоатация много тържествено. Железният път внася нещо ново и вълнуващо в  активния обществен живот на този буден български край.

Фотография на първата гара от началото на ХХ век

През 1926 година Сарамбей става начална гара на „Транс-Родопска” железопътна линия Сарамбей-Добринище-Неврокоп(Гоце Делчев) с междурелсие 760мм, свързваща Горнотракийската низина с три планини- Западни Родопи, Рила и Пирин. Със своите 125 км тази линия е рядко свидетелство за българския строителен гений. Строена през много тежък планински терен на шест етапа между 1921 и 1945 година, тя стига само до Добринище. Тръгвайки от гарата в Септември, теснолинейката се отправя на юг към склоновете на Родопите, и постепенно напуска пределите на Тракия. Маршрутът е посещаван от много български и чуждестранни туристи.

Заради активното участие на населението в септемврийските събития през 1923 година, след  1944 година селото и гарата получават ново име – Септември. През 1956 година село Септември и гара Септември се сливат в едно селище, което през 1964 година става град Септември.

Воден транспорт

Риболовците очакват съдействие от държавата за освобождаване на корабите

март 27, 2023

Риболовците от трите задържани в Румъния наши кораби очакват по-късно днес да се срещнат с ресорния земеделски зам.-министър Георги Събев в Балчик. Пред него те ще настояват за съдействие от […]

ЖП транспорт

Интермодалният транспорт става все по-важен, България планира още 5 терминала

март 26, 2023

Пренасянето на товари, използвайки няколко вида транспорт, е бъдещето не само за нашата страна, но и за цяла Европа. Основният принцип на интермодалния транспорт е да се използва железопътен транспорт за […]

ЖП транспорт

Общият език за европейските машинисти: допълнително препятствие или решение?

март 25, 2023

Европейският железопътен сектор остава разделен: трябва ли да има общ език за трансгранични влакови операции за персонал като машинисти, персонал и ръководители на движението? Забележителното е, че товарната асоциация ERFA, […]