Защо е необхдима нова политика за железниците?

Йордан Мирчев
проф. Йордан Мирчев

На предстоящата конференция на министрите на транспорта и на срещата на лидерите в областта на железниците ще се обсъжда политиката за устойчиво развитие на железопътната услуга.

Мотото на тези дебати e мобилността, свързаността на железопътните системи, достъпността до железопътната услуга на повече потребители.

Железниците са интегратор на мобилността и ролята им в условията на климатичните промени, пътната безопасност става все повече актуална.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ започва обществена дискусия за устойчиво развитие на българските железници.

На страницата ни www.derbz.alle.bg ще публикуваме подготвената от експерти „ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА УСЛУГА“. Този документ ще бъде представен на Министъра на транспорта, Председателя на Комисията по транспорт в Народното събрание и на Председателя на Rail Forum Europe с предложение за организиране в началото на 2020 г. на обществен дебат за българските железници. Очакваме и други неправителствени институции да се включат в дебата за железниците.

Ние предлагаме приоритетни политики с дългосрочна роля за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура и железопътната услуга, като целта ни е тези политики да станат задължителни в управлението на железопътните дружества.

Основните приоритетни политики са насочени към:

  • Достъпност на железопътната услуга и по-значително участие в пазара на транспортните услуги.
  • Ефективност и конкурентоспособност на железниците.
  • Свързаност и мобилност с европейската железопътна система.
  • Иновации и инвестиции в нови технологии за пътнически и товарни превози.
  • Приоритетни политики за устойчиво развитие на българските железници, свързани с климатичните промени, пътната безопасност и мобилността, основаващи се на безвредния за климата и безопасен за пътуване ВЛАК.

Тези политики са водещи в Политическата платформа и се основават на политиките в Европейското зелено съглашение, на Общността на железопътните и инфраструктурни компании (CER), Асоциацията на железопътната индустрия (VDB), опитът на страни с високотехнологична железопътна услуга, както и очакваната с огромен интерес Конференция на министрите на транспорта и лидери в железопътната индустрия и оператори.

Политиката за мобилност, свързаност, устойчивост, ефективност и конкурентоспособност, дигитализация и иновативност на железниците в условията на климатичните промени за безвъглеродна и безопасна услуга с ВЛАК няма алтернатива.

Изпълнението на тези политики да се гарантира чрез създаване на „Фонд за развитие“ за 10-годишен период, отворен и за чуждестранни инвестиции.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]