Ивайло Московски: Промените в закона за жп транспорта не разрешават безконтролно раздаване на държавни имоти

Промените в закона за железопътния транспорт не разрешават безконтролно раздаване на имоти се казва в официална позиция на транспортния министър Ивайло Московски. Това стана в отговор на обвиненията на неправителствената организация „Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт“, според която промените в действащия закон разрешават директно прехвърляне на терени – публична държавна собственост, на железопътни предприятия, без решение на Министерския съвет.

Според официалната позиция на Ивайло Московски, публикувана и на личната му Фейсбук страница действащият Закон предвижда Националната компания „Железопътна инфраструктура“ да управлява предоставеното й имущество – публична и частна държавна собственост (чл. 9, ал. 4 от закона). С публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЖТ се допълва текста на чл. 9, ал. 4, като изрично се посочва, че Министерският съвет е органът, който с решение предоставя на НКЖИ държавни имоти – публична и частна държавна собственост. Предложеният за обществено обсъждане законопроект не съдържа абсолютно никакви текстове за „директно прехвърляне на терени – публична държавна собственост, на железопътни предприятия, без решение на Министерския съвет“, както се твърди в публикации в медиите, цитиращи Гражданска инициатива „За обществен и релсов транспорт“.
Предложеният текст, на първо място засяга само и единствено НКЖИ, която по закон е управител на железопътната инфраструктура – публична държавна собственост, а не железопътните предприятия.
На второ място, в противовес на твърденията в публикациите, законопроектът изрично посочва, че само и единствено Министерският съвет е органът, който предоставя на НКЖИ имоти – публична и частна държавна собственост.
И на трето– предоставянето на имотите, което се извършва с решение на Министерския съвет не е самоцелно, а само за изпълнение на предмета на дейност на управителя на железопътната инфраструктура.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията остава открито за обсъждания по посочения законопроект, като предмет на обществено обсъждане са текстовете, които могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на министерството, а не несъществуващи текстове. Ние не можахме да открием текстове със съдържание, което да е идентично или близко до твърденията в публикациите. Не бихме желали и да коментираме правните познания на представителите на неправителствения сектор. Само призоваваме към отговорно, професионално и ангажирано отношение към българското и европейското законодателство, в частност Закона за железопътния транспорт.

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]