Избраха строители за жп гарите Подуяне, Искър и Казичене

От НКЖИ обявиха, че вече са избрани победителите в конкурса за модернизация на гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене.

Съгласно решението на комисията реконструкция на гаров комплекс Подуяне ще се осъществи от „Инфраструктурно строителство“ АД, като предложената цена е 2 903 166, 23 лв. без ДДС.
Модернизацията на гаров комплекс Искър е възложена на Консорциум Гара Искър 2018“, с участници „Среги“ ООД и „ТИТ Инженеринг“ ЕООД, като оферираната цена е 1 212 239,00 лв. без ДДС.
„Сдружение Интерполис 2018“, с участници „Интерполис“ ЕООД и „Инфра Роудс“ ЕООД ще извърши реконструкцията на гаров комплекс Казичене, с предложена цена 1 113 651,51 лв. без ДДС.
Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 7,4 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева.
Гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене са част от жп линията София – Пловдив, която е най-натоварената линия в страната.
Строителните дейности и за трите гарови комплекси се предвижда да започнат веднага след сключване на договорите и да завършат през 2020 г.

Източник: Logistika.bg

Uncategorized

Асоциацията на българските авиокомпании: 2018 бе една добра година

Като традиционна и сравнително добра оцениха от Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/ 2018 г. за българската гражданска авиация. Според Станислав Станулов, председател на АБА, близо 9-процентният ръст в превозените пътници […]