Инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на ДП НКЖИ: Постигнахме сериозни резултати при прехвърлянето на тировете по релси от граница до граница

  • Г-н Папукчийски в средата на юни за първи път, съвместно с БДЖ, организирахте кръгла маса за инвестициите в националната железопътна инфраструктура и закупуването на нов подвижен състав. Какви бяха изводите от срещата и бъдещите планове на мениджмънта на Компанията по отношение на инвестициите в жп инфраструктурата?

Да, действително за първи път заедно с колегите от БДЖ, в присъствието на синдикатите, академичната общност, НПО-та, пътници и медиите, седнахме на една маса и обсъдихме бъдещите планове на двете дружества. Използвам случая и да изразя удовлетворението си от засиления интерес към железопътния транспорт в последните дни не само от железничарските среди, но и от широката общественост и се надявам той да продължи.  Накратко казано – нашата стратегия е до 2030 година 50% от железопътната инфраструктура да бъде модернизирана, да бъдат изградени диспечерски управления на база подновени маршрутно-релейни централизации (МРЦ) и изпълнение на ETCS (European  train  control  system) ниво 1.

Ще припомня, че в предходния програмен период приключи модернизацията на железопътната линия  Пловдив – Свиленград. Така че по направление от сръбска граница до турска граница и до Бургас ще имаме изградена железопътна магистрала за 160 км/ч., с изключение на малки участъци, най-вече в урбанизираните територии на София, където скоростта ще е 130 км/ч. Предстои процедурата за избор на изпълнител за възел Пловдив, където възнамеряваме да изградим железопътна връзка с летище Пловдив.

За изпълнението на тези проекти неведнъж сме говорили. Искам да подчертая какво предстои в Северна България. В настоящия програмен период с осигурено европейско финансиране е изграждането на осигурителна техника в участъка Русе – Каспичан, като там процедурите за строителство на железния път вече са стартирали.  На етап проектиране е модернизацията на жп възли Горна Оряховица, Русе, Варна, диспечерско управление в Горна Оряховица и модернизация на жп линията от Мездра до Горна Оряховица. Сериозна част от инвестициите на Компанията са насочени към Искърското дефиле и то в жп участъка София – Мездра, където на следващ етап предвиждаме изграждане на диспечерско управление, и съответно повишаване параметрите на скоростите до 90 км/ч. От Мездра до Варна скоростта на движение на влаковете ще достигне 120-130 км/ч, като на места, в правите отсечки от Роман – Плевен – Горна Оряховица, проектната скорост ще бъде от 160 км/ч.

Надявам се, че след закупуването на нови влакове от БДЖ  наистина ще предложим една качествена железопътна услуга и ще върнем хората към нашия екологичен, бърз и безопасен транспорт. Пътниците много бързо оценяват удобството –  след пускането на жп отсечката Септември – Пловдив, която е само 52 км., за движение със 160 км./ч.,  пътникопотокът се увеличи с 20%.

Вашите читатели знаят, че железопътният транспорт е най-безопасният  и зелен транспорт, не само не произвежда вредни емисии, но сериозно намалява  натовареността  на автомагистралите и пътищата. В тази връзка има с какво да се похвалим – постигнахме сериозни резултати при прехвърлянето на тировете на релси от граница до граница, и мога да кажа, че за последната една година интермодален терминал Пловдив е завишил изпълнението на програмата и трафик прогнозите с почти 120 %.  На практика това означава, че  над 2 200 тира по-малко само в рамките на един месец се движат по магистралата от Свиленград до Пловдив. Това е съвсем реално намаляване на рисковете от произшествия и опазване на околната среда, чрез намаляване на вредните въглеродни емисии.

  • Инж. Папукчийски, през последните месеци НКЖИ ускори реализацията на ключовите проекти в сферата на жп инфраструктурата. В същото време беше обжалвана и отменена процедурата за избор на изпълнители на проекта за линията Елин Пелин – Костенец. Има ли опасност да пропуснем сроковете за реализацията на този и други проекти с европейско съфинансиране?

          Не е тайна, че НКЖИ като голям бенефициент има сериозни проблеми с обявяването и провеждането на процедури по ЗОП за мащабни обекти. Това е процес, който сам по себе си е тежък и продължителен. Досега действащите законоустановени норми и срокове в процеса на обжалване доведоха до генериране на забавяния при сключване на договорите за строителство за модернизацията на жп линия Елин Пелин – Костенец, при който общо натрупаното закъснение е от 22 месеца.

          Въпреки това процедурата за избор на изпълнител на проекта за модернизация на железопътната линия Елин Пелин – Костенец не е отменена. Както знаете, обществената поръчка бе обжалвана, бяха подадени общо 10 жалби за всички позиции по проекта. Към настоящия момент решенията на КЗК се обжалват пред ВАС като заседанията са насрочени за началото на месец юли 2019 г. Решенията на ВАС, които не подлежат на обжалване, се очаква да бъдат готови до края на месец юли 2019 г.

          Закъснението неминуемо води до риск от загуба на съществен финансов ресурс, предоставен на България от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), поради невъзможност за усвояването на средствата и извършването на плащания по договорите в рамките на периода за допустимост на разходите. Компанията прави всичко възможно да преодолее този риск като подготвя алтернативни варианти да фазира изпълнението на проекта, т.е. да бъдат реализирани само част от дейностите в този програмен период, а строителните работи, за които няма достатъчно технологично време, да бъдат завършени след 2023 г.

  • Стартирахте мащабна програма за модернизация на жп гари. Какво включва тя и какво предстои през следващите месеци в тази посока?

          Железопътните гари и гаровите комплекси са местата, където хората имат пряк контакт с железопътната инфраструктура и затова сме длъжни да ги преведем в удобен и приличен вид.

          По приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 ще бъдат реконструирани общо 6 гарови комплекса: Карнобат, Подуяне, Искър, Казичене, Стара Загора и Нова Загора. Индикативна стойност за всички обекти  – приблизително 30 млн. лева.

          Жп гара Карнобат не е ремонтирана повече от 33 години, от самото й построяване. Срокът за изпълнение на строителните работи е 24 месеца. Ще бъде извършено пълно архитектурно обновяване, отговарящо на всички европейски изисквания за енергийната ефективност, техническа безопасност и достъпна среда с изграждане на асансьори, рампи и визуална комуникация; конструктивно усилване на елементи на сградата и подмяна на покривната конструкция; подмяна на инсталации и т.н. Целта ни е да осигурим модерна, съвременна среда за пътниците и изграждане на необходимите съоръжения, гарантиращи комфорт и равнопоставен достъп за гражданите с намалена подвижност.

          Такива ще бъдат и резултатите от реконструкцията на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене – създаване на благоприятна, безопасна и достъпна среда за пътниците и персонала на територията на гарата.

          Съвсем скоро ще бъде избран изпълнител на реконструкцията на гаров комплекс Стара Загора. На приемното здание през годините са извършвани само частични спешни ремонти, крайно недостатъчни за поддържане на техническото му състояние в нормални параметри. От есента се надяваме да стартира и ремонтът на гара Нова Загора. Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас. През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София).  Реконструкцията включва изграждане на изцяло ново приемно здание, модернизация на перони и коловози и изграждане на нова вертикална планировка с прилежащ паркинг.

В обхвата на проект „Пловдив – Бургас, Фаза 2“ ще бъде извършена рехабилитация на приемните здания на гарите Маноле, Белозем, Чирпан и Зимница. Ще бъде изградено ново приемно здание на гара Оризово и  изградени осветление и навес за пътници с места за сядане на спирки Опълченец, Черна гора,  Свобода, Самуилово и Спасово.

        С изпълнение на проекта за модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец  ще бъдат реконструирани приемните здания Елин Пелин и Ихтиман и пероните на 2 съществуващи спирки – Стамболово и Немирово; ще бъдат изградени нови спирки Побит камък и Веринско.

        За подобряване на условията за ползване на железопътния транспорт, ДП НКЖИ извършва ремонтни дейности по приемните здания и с национално финансиране и собствени средства. През 2018 г. и началото на 2019 г., със средства от републикански бюджет, в размер на 496 284 лева с ДДС, са сключени договори за изготвяне на инвестиционни проекти на жп гари Ямбол, Айтос, Стамболийски, Шумен и Септември, като през настоящата година е предвидено стартиране на модернизацията им. Индикативната стойност на предвидените строителни работи е в размер на 8 961 371 лева с ДДС, като средствата също са осигурени от републиканския бюджет.

        През 2019 г. се надяваме да изпълним и проекта за реновиране на железопътна гара Добрич, финансиран със средства от бюджета, в размер на 152 928 лева с ДДС.

        Предвиждаме изготвяне на инвестиционни проекти и възлагане на ремонтните дейности по тях за железопътните гари Червен бряг и Търговище. Индикативната им стойност възлиза на 3 917 002 лева с ДДС от републикански бюджет.

        Със собствени средства на Компанията, планираме ремонтни работи по приемни здания на железопътните гари Мездра юг,  Световрачене,  Перник, Пейо Яворов, Калотина запад, Кремиковци, Криводол, Реброво, Момчилград, Казанлък, Белица, Моруница, Иваново, Борово, Петко Каравелово,  на стойност около 6 943 000 лева с ДДС.

        От началото на 2019 година със собствени средства се изпълняват строителни дейности по жп гари  Симитли, Бели извор, Драгоман, Кулата, Желю Войвода, Велинград юг, Каспичан, на стойност 646 464 лева с ДДС.

             Освен реновиране на приемни здания и монтиране на метални конструкции, през 2019 г. е предвидено възлагане и стартиране на ремонтни дейности и на технически сгради на железопътната инфраструктура – железопътни участъци, четни помещения, трафопостове и други технически сгради, с ориентировъчна стойност до 5 415 000 лева с ДДС, като средствата също ще бъдат осигурени от ДП НКЖИ.

  • Как се справя Компанията със събирането на инфраструктурните такси?

          Събираемостта на инфраструктурните такси е добра и се движи в рамките на планираното.  За първите 5 месеца на 2019 г. приходите са 23 726 000 лв.,  през 2018 г. инфраструктурните такси са от порядъка на 55 000 000 лв. без ДДС. 

          Тези средства се инвестират в текущо поддържане на железния път и малка част от тях – за закупуването на железопътна механизация.

          През настоящата година планираме да вложим около 7 млн. лв., част от които са от инфраструктурни такси, в закупуването и доставка на железопътна механизация, която е от голямо значение за поддръжката на железния път. Сключен е договор за доставка на два влекача „тежък тип“. Изпълнението на договора стартира миналата година, като се очаква доставката да се осъществи през 2020 година. До края на следващата година ще бъдат закупени и доставени и един комбиниран багер-товарач на автомобилен ход, както и товарни и високо проходими  автомобили за възстановителни дейности.

          Подготвяме и обществени поръчки за доставка на три железопътни влекача „лек тип“, един теснопътен влекач за междурелсие 760 мм /теснолинейката/. През следващите 4 години планираме да инвестираме над 30 млн. лв. в тежка и лека жп механизация.

          Със закупуването на нова жп механизация ще постигнем осезаемо подобряване на техническото състояние на железния  път чрез укрепване, което води и до повишаване нивото на сигурност и безопасност на превозите на пътници и товари. А това е нашият основен приоритет.

списание „Железопътен транспорт“ бр.6 /2019 г.

ЖП транспорт

Бъдещето на товарния транспорт: от интермодалност към синхромодалност

Tочно като пътнически транспорт, секторът на товарния транспорт е по средата на пълна промяна. Предизвикателствата и желанията за промяна са големи, тъй като опасенията относно изменението на климата, качеството на […]

Автомобилен транспорт

Иван Петков, общински съветник от БСП – гр. Пловдив: Бъдещето на пловдивския градски транспорт е в електрическите автобуси

Господин Петков, накъде трябва да се развива транспортът в Пловдив след местните избори? Най-важната задача пред новия кмет ще бъде изградената транспортна система да заработи. Трябва да могат да се […]