Интернет на нещата (IoT) ще промени сериозно транспортния пазар в близките години

Орлин Енчев

Бизнесът е изправен пред пълна промяна, както и всяка индустрия по вертикала. Разходите за IoT (Интернет на нещата) в дигиталната ера, ще се увеличат многократно, с нетна стойност пресичаща 581 милиарда долара до 2020 г. Транспортът и логистиката са основата на икономиката и неразделна част от почти всеки бизнес. Те също ще похарчат над 40 милиарда долара за платформи, системи и услуги на IoT до 2020 г. Тези факти ясно определят новите възможности, които транспортният пазар може да очаква в близко бъдеще. С изкуствения интелект и технологиите на новото време транспортната индустрия може също да очаква нови участници на пазара, по-широк спектър от услуги, нови бизнес модели и увеличаващи се очаквания на клиентите.

Въпреки че транспортната и логистичната индустрия дълго време се сблъскват с разрушителни ефекти и им е необходима голяма промяна с развитието на електронните технологии, Системите за управление на складове (Warehouse Management Systems), увеличаването на броя на стартиращите фирми и нарастването на бизнеса чертаят едно ярко и прогресивно бъдеще на сектора. „Програмата: 2030 г.“ на ООН също включва транспорта и логистиката в основния поток на развитието в много от целите му за устойчиво развитие. Вървейки по едни и същи пътища, повечето от икономиките укрепват транспортната си инфраструктура и стимулират технологичния напредък за да подкрепят транспортната и логистичната индустрия на национално ниво.

Значението на транспорта в световната икономика и бъдещите планове за растеж

Освен че е неразделна част от инфраструктурата, транспортният сектор също е тясно свързан с производствения сектор и заема значителен дял от БВП, инвестициите, генериране на приходи и създаване на работни места. Транспортният отрасъл получава все по-голямо внимание в последното десетилетие и промените в развитието както в публичния, така и в частния сектор са ясно видими днес. Страните по света също насърчават ПЧП (публично-частно партньорство) на всички нива. Независимо дали става въпрос за въздушен, сухопътен (железопътен и шосеен) или воден, транспортът претърпява технологична промяна във всички аспекти. От скоростта и времето до безопасността и риска. Днес по-голямата част от инвестициите в транспортния сектор са или за изграждане на нова инфраструктура, или за подобряване на съществуващата мрежа. Годишното проучване на Международния транспортен форум показа, че глобалният БВП бележи ръст през последната финансова година, а обемът на търговията също нараства,  отбелязвайки ръст в сектора. Детайлният анализ дори прогнозира по-добър растеж на контейнерния трафик, въздушния, железопътния и товарния товар, който ще достигне бум до 2020 г.

Автомобилен транспорт

Превозвачи и институции се конфронтираха заради предстоящото въвеждане на тол системата

Националният доставчик носи отговорност за събирането на паричния поток от тол таксите, независимо от използваните начини за таксуване – маршрутна карта, бордово устройство или GPS тракер. Това заяви проф. Олег […]

ЖП транспорт

„Шкода“ спря поръчката на БДЖ за 16 нови мотриси

Жалба, подадена в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от чешката компания „Шкода транспортейшън“, наложи временна мярка „спиране на процедурата“ за „доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени […]

Избрани

Финансистът Доц. Петър Чобанов пред „Труд“: Има логика в референдум за еврото

Управляващите претърпяха комуникационен крах, убеден съм, че курсът ще се запази на ниво 1,95583 Повече плюсове или повече минуси носи евентуалното влизане на страната ни в чакалнята на еврозоната ERM2? […]