КЗК отказа да спре поръчка за близо 200 млн. лв. по искане на 6-месечна фирма

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли искането на „Рос БГ“ за спиране на процедурата за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив – Бургас. Обществената поръчка е на стойност 195.4 млн. лв. без ДДС и е част от проекта за рехабилитация на линията. Това е втората жалба срещу проекта на компанията, която е регистрирана едва в началото на тази година. В очакване на решение по същество Процедурата беше открита от Национална компания „Железопътна инфраструктура “ (НКЖИ ) в края на ноември миналата година. Първоначално предложения по нея трябваше да се подават до 1 март 2018 г., но срокът беше удължаван на няколко пъти – последно до 12 юни. „Рос БГ“ обжалва всъщност именно последното решение, като според компанията удължаването на срока само до тази дата не дава достатъчно време за подготовка на оферти след последните разяснения по процедурата, тъй като е само три работни дни. Жалбоподателят иска също КЗК да спре процедурата като временна мярка. Според комисията обаче интересите на компанията са защитени, докато се реши въпросът по същество, тъй като НКЖИ не може да сключи договор преди това. Затова и няма нужда от временна мярка. Освен това спирането на процедурата би оказало негативно въздействие както върху възложителя, така и върху обществото, се посочва в определението на КЗК.

Миналия месец антимонополното ведомство отхвърли и друга жалба на същата компания. Тя беше срещу проекта за модернизация на жп линията Костенец – Септември (част от линията Пловдив – Бургас), който е на стойност 361.5 млн. лв. Процедурата беше открита в началото на юни 2017 г. и първоначално оферти трябваше да се подават до 9 октомври, но срокът беше удължаван няколко пъти заради обжалвания. Последната жалба беше подадена от „Рос БГ“, която поиска и спиране на процедурата, но КЗК отхвърли аргументите й. Интересното е, че „Рос БГ“ е регистрирана само преди половин година – през януари 2018 г., с 1000 лв. капитал и много широк предмет на дейност. Официалният адрес на компанията е в апартамент в кв. „Меден рудник“ в Бургас, а като едноличен собственик фигурира Росица Александрова Кирева. Справка в ДАКСИ показва, че другите й бизнес участия включват само 50% в „Одессаинвест 2012“ – отново регистрирана в апартамент, но в Хасково.

capital.bg

ЖП транспорт

ВТУ „Т. Каблешков“ откри новата учебна година с иновативна лаборатория

На 14.09.2020г., в рамките на тържеството по случай откриването на новата академична учебна година, във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ бе официално открита специализирана лаборатория по “Технически средства за управление […]

ЖП транспорт

Освобождават жп операторите от инфраструктурни такси

Представителите на държавите членки в Съвета се споразумяха за мандат във връзка с предложението за даване на възможност на страните да подпомогнат сектора чрез освобождаване на железопътните дружества от определени инфраструктурни такси. Същевременно […]