Кой лъже за БДЖ – ГЕРБ или Световната Банка?

Редакцията на „Транспортал“ получи на пощата си два любопитни доклада на Световната банка, които анализират състоянието на БДЖ през 2009 г. и 2013 г. В момента правим анализ и съпоставяне на данните от институцията, но на първо четене се набиват разминавания между твърденията на ръководството на БДЖ и на парламентарната група на ГЕРБ с констатациите на Световната Банка. Двата документа на СБ са „България. Бележки относно политиката в железопътния транспорт“ от 3 март 2009 г. и „България. Записки за железопътната политик“ от 10 юни 2013 г.  Коментарите на участниците са свалени от стенограма на транспортната комисия към Народното Събрание, провела свое заседание на 4 април тази година.

 

Владимир Владимиров, изпълнителен директор на БДЖ:”…Благодарение на нас БДЖ оцеля! Днес не можем да кажем, че БДЖ е във фалит. Да, има много проблеми, но няма как да се каже, че БДЖ е във фалит.””

 

Световна Банка, 2013 г.: „БДЖ ЕАД е в неплатежоспособност. Според Търговския закон в България длъжник, който не може да покрие дължимото си парично задължение по търговска сделка е неплатежоспособен. Преустановяването на плащанията е достатъчно основание кредиторите да започнат процедура по несъстоятелност.“

 

 

Велик Занчев, зам. министър на транспорта: „В 2009 г., ние като ръководство на БДЖ заварихме едно дружество в технически фалит и сега, ако не бяхме положили усилия през първото, второто и третото правителство на господин Борисов, това дружество нямаше да съществува. Нямаше за какво да си говорим в момента. Нито за вагони, нито за локомотиви, нито за каквото и да било.

През 2005 г. е взет този кредит за дизеловите и електрическите мотриси – 50 на брой, да, но в 2007 г. имаме имитиране на втори облигационен заем, който е 120 млн. евро. Какво заварваме през 2009 г.? Финансов колапс, неплащани заплати, синдикатите по гарата, по депа и паланки. През 2010 г. какво се случва? Ние започваме да правим един финансов анализ и започваме да правим реформи.“

Владимир Владимиров: „Ние заварваме едно рухнало предприятие. Към днешна дата имаме едно предприятие, което е стъпило на краката си, едно предприятие, което има перспектива.“

Иван Вълков: Депутат от ГЕРБ и член на парламентарната комисия по транспорт: „2009 г. и 2010 г. бяха едни от най-тежките за Българските държавни железници. От една страна, банките отказваха да обслужват Българските държавни железници и бяха готови да обявят институцията във фалит. От друга страна, имаше необслужени заплати или закъсняваха заплатите, също имаше проблем и трябваше да бъде сключено споразумение със Световната банка. А сключването на споразумението минаваше през изпълняването на определени условия, с които трябваше да бъде оздравена фирмата.“

 

Световна банка, 2009 г.: „Като цяло финансовото състояние на БДЖ и НКЖИ се подобрява, но е нестабилно….. БДЖ постепенно става независима, подобрява резултатите си и продължава да задълбочава реформите чрез организационно и кадрово преструктуриране. Финансовата дейност на БДЖ бележи подобрение след 2007 г.“;

„През ноември 2007 г. е издаден нов облигационен заем с 10-годишен падеж и 18-месечен гратисен период. С постъпленията от облигациите се финансира обновяването на 1200 товарни вагона, заплаща се дългът, направен за закупуване на 25 дизелови мотриси – 20 млн. евро и се изплащат стари задължения към НКЖИ и НЕК – 60 млн. евро. Подновяването на вагоните, предварителното изплащане на заема с по-висока лихва и ликвидирането на просрочените търговски задължения би следвало да увеличат експлоатационните приходи, да намалят лихвите и глобите, с което да се подобри финансовото състояние на БДЖ. И двата облигационни заема бяха издадени без държавни гаранции“

Световна банка, 2013 г.:“БДЖ ЕАД е затънала в дългове. Към 31 декември 2012 г. компанията е натрупала дългове от 480 млн. лева. След като „БДЖ ЕАД“ прекратява плащанията към банките и облигационерите през 2010 г., компанията не е в състояние да изчисти просрочията  по задълженията си или да прави годишни плащания по главницата.“

 

Екипът на редакцията продължава да анализира документите на Световната банка, както и други източници на информация, за да можем да подготвим пълен материал, който да запознае читателите ни с истинското състояние на Българските железници извън хвалбите на настоящото ръководство на компанията.

Автомобилен транспорт

Отлагат „Пакет Мобилност“ до края на октомври

Прилагането на „Пакет Мобилност“ по отношение на спорните въпроси се отлага до края на октомври. Това е второто „негласно удължаване на периода, в който фирмите няма да бъдат санкционирани за […]

ЖП транспорт

ВТУ „Т. Каблешков“ откри новата учебна година с иновативна лаборатория

На 14.09.2020г., в рамките на тържеството по случай откриването на новата академична учебна година, във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ бе официално открита специализирана лаборатория по “Технически средства за управление […]

ЖП транспорт

Освобождават жп операторите от инфраструктурни такси

Представителите на държавите членки в Съвета се споразумяха за мандат във връзка с предложението за даване на възможност на страните да подпомогнат сектора чрез освобождаване на железопътните дружества от определени инфраструктурни такси. Същевременно […]