Колко важни и необходими са железниците в условията на извънредно положение?

Йордан Мирчев
Йордан Мирчев

Днешната ситуация по отношение на ограниченията в транспорта, да се затварят граници за свободното движение на хора и стоки показва какви са последиците за икономиката и от извънредното положение. Подценяването на ролята на железниците у нас поставя българската икономика пред невъзможността да изпълнява интегрираните икономически връзки с отделните страни. Международните автомобилни превози, които години наред се покровителстват у нас за сметка на изпадналите в дълбока криза Български държавни железници показва грешната транспортна политика през последните години.

Години наред се правят безуспешни опити за приемането на дългосрочна политика за модернизация и устойчиво развитие на железниците. Отказът от диалог по тези въпроси показва колко грешна е тази политика. Ако сега Българските държавни железници разполагаха с локомотиви, с необходимите товарни вагони, със специализирани хладилни вагони и вагони за интермодални превози, нямаше да има километрични опашки на граничните преходи, проблемите със свободното движение на стоки нямаше да бъдат толкова значими за българската икономика. Зелените товарни коридори за автомобилните превози не са единственото решение за безпрепятственото движение на стоки. Европейската асоциация на товарния железопътен транспорт с писмо до Европейската комисия определи товарния железопътен транспорт, като единственият, който може да гарантира на държавите непрекъсната доставка на суровини и стоки, храни и лекарства за индустрията и населението. Товарните железопътни превози са в състояние да свързват безпрепятствено страните, дори и при затваряне на границите.

При сегашното си състояние Българските държавни железници трудно биха се ангажирали с тази задача, но е възможно да се наемат локомотиви, специализирани товарни вагони за определено време за да се решат проблемите с превозите през граница. По европейската железопътна мрежа и между терминалите за интермодални превози съществуват зелени маршрутни разписания на влаковете за товарни превози. Българската железопътна индустрия произвежда специализирани вагони за интермодални транспортни технологии, които интегрират автомобилните превози към железопътния транспорт.

Въздушен транспорт

ГОРЕЩО: Българската авиокомпания GullivAir получи разрешение за директни полети с A330 от София до САЩ

Българската стартираща авиокомпания GullivAir получи тази седмица разрешение да лети по редовни и чартърни полети до САЩ от Министерството на транспорта (DOT) на САЩ. Документацията на DOT разкрива, че превозвачът […]

ЖП транспорт

От Торино до Париж за 3 часа с влак, 3 млн. тира ще изчезнат от пътя (Графика)

03.03.2021 19:42; Виолина Христова, Рим 80104; Френски работници разглеждат карта на проекта за тунела. ЕС финансира 40% от проекта за високоскоростна жп линия между Италия и Франция След 30 години […]