Колко важни и необходими са железниците в условията на извънредно положение?

Йордан Мирчев
Йордан Мирчев

Днешната ситуация по отношение на ограниченията в транспорта, да се затварят граници за свободното движение на хора и стоки показва какви са последиците за икономиката и от извънредното положение. Подценяването на ролята на железниците у нас поставя българската икономика пред невъзможността да изпълнява интегрираните икономически връзки с отделните страни. Международните автомобилни превози, които години наред се покровителстват у нас за сметка на изпадналите в дълбока криза Български държавни железници показва грешната транспортна политика през последните години.

Години наред се правят безуспешни опити за приемането на дългосрочна политика за модернизация и устойчиво развитие на железниците. Отказът от диалог по тези въпроси показва колко грешна е тази политика. Ако сега Българските държавни железници разполагаха с локомотиви, с необходимите товарни вагони, със специализирани хладилни вагони и вагони за интермодални превози, нямаше да има километрични опашки на граничните преходи, проблемите със свободното движение на стоки нямаше да бъдат толкова значими за българската икономика. Зелените товарни коридори за автомобилните превози не са единственото решение за безпрепятственото движение на стоки. Европейската асоциация на товарния железопътен транспорт с писмо до Европейската комисия определи товарния железопътен транспорт, като единственият, който може да гарантира на държавите непрекъсната доставка на суровини и стоки, храни и лекарства за индустрията и населението. Товарните железопътни превози са в състояние да свързват безпрепятствено страните, дори и при затваряне на границите.

При сегашното си състояние Българските държавни железници трудно биха се ангажирали с тази задача, но е възможно да се наемат локомотиви, специализирани товарни вагони за определено време за да се решат проблемите с превозите през граница. По европейската железопътна мрежа и между терминалите за интермодални превози съществуват зелени маршрутни разписания на влаковете за товарни превози. Българската железопътна индустрия произвежда специализирани вагони за интермодални транспортни технологии, които интегрират автомобилните превози към железопътния транспорт.

ЖП транспорт

БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект „Сокол“, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева […]

ЖП транспорт

Поскъпването на жп пътя

Цените за ползване на железопътната инфраструктура са се увеличили от февруари тази година със 7-8% Третото управление на ГЕРБ в транспорта ще бъде запомнено с масовото увеличаване на таксите по […]