Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Пристанище Видин“ ЕООД, одобрена с Протокол № РД-08-346/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-338/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-355/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите в „ССВ“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-356/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-340/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-341/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, одобрена със Заповед № РД-08-339/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на СД на „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-349/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, одобрена със Заповед № РД-08-337/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на СД на „Пристанище Бургас“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-353/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-345/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на СД на „Летище Пловдив“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-354/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-343/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на трима представители на държавата и двама независими членове на СД на „Информационно обслужване“АД, одобрена с Протокол №РД-08-357/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-347/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите на „Български морски квалификационен център“ ЕАД, гр. Варна, одобрена с Протокол № РД-08-352/12.10.2020 г. на министъра на транспор

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-342/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД, гр. Бургас, одобрена с Протокол № РД-08-344/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-348/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията …..

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД, гр. Варна, одобрена с Протокол № РД-08-351/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД, одобрена с Протокол № РД- 08-350/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

За кандидатстване следния линк :

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/289

Източник: МТИТС

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]