Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Пристанище Видин“ ЕООД, одобрена с Протокол № РД-08-346/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-338/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-355/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите в „ССВ“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-356/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-340/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-341/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, одобрена със Заповед № РД-08-339/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на СД на „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-349/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, одобрена със Заповед № РД-08-337/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на СД на „Пристанище Бургас“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-353/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-345/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на СД на „Летище Пловдив“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-354/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, одобрена със Заповед № РД-08-343/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на трима представители на държавата и двама независими членове на СД на „Информационно обслужване“АД, одобрена с Протокол №РД-08-357/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-347/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите на „Български морски квалификационен център“ ЕАД, гр. Варна, одобрена с Протокол № РД-08-352/12.10.2020 г. на министъра на транспор

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-342/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД, гр. Бургас, одобрена с Протокол № РД-08-344/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, одобрена с Протокол № РД-08-348/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията …..

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД, гр. Варна, одобрена с Протокол № РД-08-351/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.10.2020Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД, одобрена с Протокол № РД- 08-350/12.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

За кандидатстване следния линк :

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/289

Източник: МТИТС

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]