Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД гр. София – избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Място и срок на подаване на документите по т. 4 от обявата: в деловодството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД до адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч., до десетия работен ден от публикуване на обявата, включително.

Място и срок, в който може да се получи информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в дружеството, както и проект на договора за възлагане на управлението: в сградата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, гр. София, с адрес: ул. „Иван Вазов” № 3, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. до десетия работен ден от публикуване на обявата, включително.

Подробна информация:

Източник: „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]