Максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на сградите на ДП НКЖИ

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност от предприемане на активни и адекватни мерки за съхранение на живота и здравето на хората, както и във връзка с направените препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19, от ДП НКЖИ апелират от 06.04.2020г. с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на сградите на ДП НКЖИ за кореспонденция с компанията да се използва електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

             В тази връзка при липса на квалифициран електронен подпис Ви препоръчваме да използвате дадената Ви възможност за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана и администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“, като  регистрирането е безплатно. За повече информация може да посетите www.egov.bg.

ЖП транспорт

Автомати за електронни билети за БДЖ за 400 хил. лв. не е предвидено къде да бъдат монтирани

Д-р Людмил Иванов, председател на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия; проф. Симеон Ананиев, Асоциация на предприятията в железопътния транспорт, Бизнес старт, 24.02.2021 Автомати за електронни билети за […]

ЖП транспорт

И билетните автомати на БДЖ ли чакат … изборите?

Обществената поръчка за доставка на 30 новопроизведени автомата за продажба на хартиени билети и обработка на електронни безконтактни карти беше обявена от „БДЖ-Пътнически превози“ (БДЖ-ПП) на 30 януари 2020 г. […]