Максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на сградите на ДП НКЖИ

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност от предприемане на активни и адекватни мерки за съхранение на живота и здравето на хората, както и във връзка с направените препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19, от ДП НКЖИ апелират от 06.04.2020г. с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на сградите на ДП НКЖИ за кореспонденция с компанията да се използва електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

             В тази връзка при липса на квалифициран електронен подпис Ви препоръчваме да използвате дадената Ви възможност за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана и администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“, като  регистрирането е безплатно. За повече информация може да посетите www.egov.bg.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]