Международната Федерация на спедиторските сдружения FIATA се справя с Kовит предизвикателствата

Интервю във списание “Magazine of the international federation of freight forwarders associations със Старшия Вицепрезидент на ФИАТА Иван Петров

Старшият Вицепрезидент на ФИАТА Иван Петров е един от ветераните на организацията. От голямото отваряне на Европа през 1989 г. когато България беше домакин на Световния конгрес на ФИАТА, той стана движеща сила за по-голяма ефективност на веригата на доставките и по-близко сътудничество между членовете на организацията.

Иван Петров – бивш Президент и настоящ Вицепрезидент на Българската Асоциация за Транспорт, Спедиция и Логистика (НСБС) има повече от 35 години опит в тази дейност. Понастоящем той е Старши Вицепрезидент на ФИАТА и Председател на Работната група по железопътен транспорт.

Как първоначално бяхте въвлечен в работата на ФИАТА?

Иван Петров:

Стартът ми във ФИАТА е от 1985 г. Това беше годината, в която нашата Национална асоциация ме определи за секретар и отговарящ за връзките ни с ФИАТА. Това беше голяма лична отговорност, особено заради определянето на България за домакин на Световния ФИАТА конгрес през 1989 г.

Участието ми в Организационния комитет по провеждането му ми предостави възможността да се запозная с процесите на работа на различните институти, консултативни органи, работни групи и темите на дискусия.

Присъствам на почти всички Конгреси и Пролетни заседания на организацията през последните 35 години.

Как бихте описали главните ползи за НСБС от членството си във ФИАТА?

Иван Петров: 

Предимствата да си член на ФИАТА са големи. Това е отворена врата към световната общност.

Когато НСБС се основаваше през 1992 г., нашата страна премина през период на промяна, съпътстван от много несигурност. Правителството искаше да одобри закон за облагането с ДДС на спедиторските услуги. Закон без аналог в други данъчни системи. Посредством тясното сътрудничество с ФИАТА този закон беше оттеглен.

Имаше многократни опити да бъде лицензирана спедиторската дейност, опити, на които отговорихме подобаващо, базирайки се на международната практика, предоставена ни от ФИАТА.

Една от най-важните ползи от членството в тази организация е, че тя ни дава насоки и добри практики от различните части на света. Тези практики могат да се ползват пред националните власти, за кампании, срещу неблагорпиятно законодателство, с оглед запазване интересите на гилдията.

ФИАТА преживя няколко сериозни промени от началото на 2020 г., свързани с прилаганата “reset programme”. Къде Вие виждате основните подобрения и къде бихте искали да видите повече промени?

Иван Петров:

Изразявам задоволството си от провежданата промяна през последната година. Имахме трудно наследство и много тежки задачи пред нас. Това беше сериозно предизвикателство пред новия ни екип. Считам, че 2020 г. беше успешна за ФИАТА. Ние променихме работния стил към по-добро, благодарение на подобрената комуникация и прозрачност на дейността. Новият ни екип в Женева свърши отлична работа в преструктурирането на организацията. Удоволетворен съм от постигнатите резултати.

Областта, в която резултатите са най-забележими е дигиталната стратегия. Дигитализацията на веригата на доставките е основен фактор в транспорта и логистиката особено в пандемичната обстановка, която промени нашия живот. Това,според мен, трябва да бъде нашият фокус и в бъдеще. Дигиталната стратегия дава възможност за широка палитра от услуги, които ФИАТА може да предостави на членовете си, като добавена стойност. Работата в областта на дигитализацията на документите и особено на ФИАТА коносамента е от голямо значение. Доволен съм от постигнатия напредък и очаквам последващите резултати от работата ни тази година.

ФИАТА е хибридна организация от гл.т. на своите членове – национални асоциации от една страна и индивидуални членове в повечето случаи МСП, от друга. Как ФИАТА може да удовлетвори тези разнопосочни интереси? Кои са предимствата или недостатъците от подобна структура?

Иван Петров:

Голямо предимство за една организация е да има различни в интересите си членове.Едва ли има друга организация с подобна структура. По традиция ФИАТА се обръща предимно към редовните си членове – тези от националните асоциации. Но гледайки към бъдещето ние отбелязваме ролята на индивидуалните ни членове. Посредством нашата “reset programme” ние се обръщаме и към тях, чрез специално предназначена информация и продукти. По този начин се надяваме да разширим тяхната членска маса, тъй като те са в основата на промените в последно време.

Какви следва да се основните елементи на една международна или национална организация, за да се задържи като полезна неправителствена институция?

Иван Петров:

Трябва да следим пазара и да оценяваме, как една неправителствена организация, като нашата, може да има принос  на световната сцена.

Като основен фактор в логистиката, ние следва да работим така, че нашия глас да бъде чут от другите международни организации, като тези на ООН,  занимаващи се с международна търговия, напомняйки им, че ние сме единствената международна мултимодална транспортна организация. Чрез нашите членове ние представляваме световната логистична общност. Членовете ни са ангажирани с всички видове транспорт и защитават интересите на товара, за да осигурят неговата обработка, по най-професионален, сигурен и ефективен начин. Спедиторите преодоляват пречки и закъснения, благодарение на успешно организирани  претоварни операции, митнически и гранични процедури и т.н.

Ние трябва да продължим по този път на диалог, на най-високо ниво, с подобни международни организации, правителства, за да допринесем за изграждането на по-добри условия за работа на логистичния сектор и безпрепятственото функциониране на всеки вид транспорт.

Няколко финални думи към членовете на ФИАТА и нашите партньори?

Иван Петров:

Ние се нуждаем от това, нашите членове да бъдат най-големите ни поддръжници.

Бихме искали,те да подкрепят решенията на Президентството, Управителния съвет и Секретариата в Женева, чиято цел на първо място е да защитават интереса на нашите членове.

Ние насърчаваме всичките си членове, да бъдат по-активни, да вземат участие в заседанията и останалите събития, давайки своя принос към формирането на решения, с цел подобряването на средата за осъществяване на логистичните процеси.

Източник: ФИАТА

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]