Модернизация на осигурителните системи в жп транспорта – анализ на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия

Модернизацията на осигурителните системи в ЖП транспорта днес е актуален въпрос. В експлоатация в НКЖИ се намират огромен брой конвенционални осигурителни съоръжения, изградени на базата на остаряла (излязла от производство) елемента база, което силно намалява надеждността им, затруднява поддръжката им и води до нарастване на експлоатационните разходи. Всички тези осигурителни системи се нуждаят от модернизация, която може да бъде изпълнена на национално ниво, с прилагането на  съществуващото ноу-хау в комбинация с модерна технология. Модернизацията може да се изпълнява поетапно, като всеки етап включва замяна на отделен компонент от системата. Това смятат от Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия (RASTIA).

Тези въпроси са предмет на технико-икономически анализ относно модернизацията микрокомпютърната визиализация на класическите маршрутно релейни централизации (МРЦ), изготвен от експерти на RASTIA – виж :

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/branch-11-5-20.html

ЖП транспорт

Автомати за електронни билети за БДЖ за 400 хил. лв. не е предвидено къде да бъдат монтирани

Д-р Людмил Иванов, председател на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия; проф. Симеон Ананиев, Асоциация на предприятията в железопътния транспорт, Бизнес старт, 24.02.2021 Автомати за електронни билети за […]

ЖП транспорт

И билетните автомати на БДЖ ли чакат … изборите?

Обществената поръчка за доставка на 30 новопроизведени автомата за продажба на хартиени билети и обработка на електронни безконтактни карти беше обявена от „БДЖ-Пътнически превози“ (БДЖ-ПП) на 30 януари 2020 г. […]