Модернизират жп линията от София до Радомир

Министерство на регионалното развитие и благоустрйството е издало шест е издало шест нови разрешителни за строеж на инфраструктурни обекти от началото на извънредното положение. Данните на ведомството показват че от началото на годината общия брой на издадени разрешителни е 22. Две от тях касаят Област Перник.

Първото разрешително за строеж е за строеж из а укрепване на свлачище на първокласния път Кюстендил – Радомир – Перник.

През периода на извънредно положение със заповед на заместник министър на регионалното развитие и благоустройството е разрешено и изработване на проект за инвестиционна инициатива за модернизация на жп линията София – Перник – Радомир.

Източник: mirogled.com

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]