МТИТС закъснява с отговор на въпроси по НПВУ в част Транспортна свързаност зададени от експертите

Днес бе внесено писмо до Министерство на транспорта информационните системи и съобщенията, Държавно предприятие национална компания Железопътна инфраструктура и БДЖ – Пътнически превози от Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA), Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на труда „Подкрепа“. Преди точно един месец те организираха и проведоха Кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност. Кръглата маса се проведе на 9 февруари 2021 г., което се превърна в най-големия форум с участието на всички имащи отношение към железопътния транспорт в България!

Ето и по – важното:

Съгласно постигнатата единодушно договореност от участващите в Кръглата маса бе начертан план за последващи действия като:

– До 15.02.2021г. да бъдат внесени въпросите, които не можаха да бъдат обсъдени поради ограниченото време;

– До 01.03.2021г.  от страна на МТИТС, ДП „НК ЖИ” и Холдинг БДЖ да предоставят отговорите на въпросите и те да бъдат публикувани за да са обществено достояние;

– В средата на месец май 2021 г. да се организира и проведе втора част на Кръглата маса.

От страна на организаторите бяха изпълнени всички поети ангажименти като са обобщили постъпилите въпроси към изпълнителите на НПВУ и са ги входирали в деловодствата на МТИТС – вх. № 23-01-9/15.02.2021, ДП „НК ЖИ” – вх. № 6398/15.02.2021 и Холдинг БДЖ – вх. № 34-00-30/15.02.2021.

Организаторите са обезпокоени от факта, че до днес 09.03.2021 г. няма постъпила официална информация по отношение на изпълнението на поетите ангажименти от страна на МТИТС, ДП „НК ЖИ” и Холдинг БДЖ !

Видео на Кръглата маса: Цялото писмо:
Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]