Най-важното спиране за деня!“ е мотото на тазгодишния Международен ден за безопасно преминаване през железопътните прелези

Деца на служители на НКЖИ днес раздадоха стотици балони на водачите на МПС и пешеходци, преминаващи през жп прелеза на ул.“Щросмайер“ в гр. София. Балоните с надпис „Спри! Живей!“ напомниха колко опасно може да бъде „бързането“ и неспазването на правилата за преминаване през жп прелез.

Тази година НКЖИ въведе в експлоатация 20 автоматизирани прелезни устройства с изградено видеонаблюдение. Новите автоматизирани прелезни устройства ще спомогнат за намаляване на времето, през което прелезът е „затворен“, ще се намалят експлоатационните разходи и ще отпадне необходимостта от поддръжка на морално и физически остарелите ръчни бариерни инсталации.

Планът се реализира по проект за модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства от инвестиционната програма на Компанията, по който за миналата година са вложени 7 996 731 лв. В момента тече процедура по избор на изпълнител за изграждане на нови 20 бр. автоматични прелезни устройства на стойност 8 591 000 лв.

От всички железопътни прелези в страната, 522 броя са съоръжени с автоматични устройства, осигуряващи безопасно преминаване на влак през прелеза, както следва:

•           автоматични прелезни устройства с бариери – 134 бр.;

•           автоматични прелезни устройства със сигнализация – 267 бр.;

•           електрически бариери в район на гара – 121 бр.

На 313 прелезни устройства са инсталирани шосейни светофари с трета бяла бавно мигаща светлина в съответствие на изискванията на чл. 24 от Наредба № 17 за  регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали. Бялата бавно мигаща светлина на прелезните шосейни светофари подава информация към водачите на пътни превозни средства, че прелезното устройство е изправно и към прелеза не приближава жп возило.

През 2018 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) поднови прелезните настилки на 44 жп прелеза в страната с нови, тип „Страйл“. От тях 30 броя прелези са разположени на главни жп линии и 14 броя са на отклонителни жп линии. До края на ноември 2019 г. ще завърши рехабилитацията  на преходните пешеходни мостчета на 8 броя жп коловози в три жп гари разположени на главни жп линии.

Подмяната на  остарелите настилки от дървени скари със съвременни, модерни и удобни за експлоатация еластични настилки ще повиши значително безопасността и комфорта  при преминаване през жп прелези и пешеходни мостове.

В модернизацията на прелезните настилки, заедно с прилежащите им пешеходни преминавания, са вложени над 4 760 000 лева.

Програмата за по-нататъшната смяна на прелезните настилки включва доставка и влагане на еластични прелезни настилки на 100 броя прелези за периода 2019 – 2022 г.

Както обикновено при отбелязването на този ден, който съвпада с началото на лятната ваканция на учениците, напомняме, че релсите не са място за игри и снимки.

ЖП транспорт

АКТИВНА ИСТОРИЧЕСКА КАРТА Железопътни линии 1860-1974 г.

Защо направихме карта за ЖП линиите? Защото железопътните линии са първата стратегическа инфраструктура по българските земи. В годините преди и след Освобождението ЖП инфраструктурата има основна роля за усвояване на […]

Автомобилен транспорт

Товарните превози намаляват с 9.3 на сто през първото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен […]