Научна конференция на тема „Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътна инфраструктура“

Днес, 10.06.2022 г., в гр. Созопол, председателят на УС на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) доц. д-р инж. Марио Гълъбов и зам.-генералният директор г-жа Гергана Алексова – Великова откриха, организираната от Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), с подкрепата на НКЖИ, Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС) и Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери (СЕАЖИ), годишна научна конференция на тема: „ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

В конференцията с доклади участват водещи експерти от НКЖИ, представители на академичните среди, на водещи български  и чуждестранни фирми в областта на железопътното строителство. Част от докладите и обсъжданията са за контрола на  качеството на строителните материали, стандартите за безразрушителен контрол и оценка на бетона, иновативни системи за поддържане на железния път и др.

Представителите на ръководството на НКЖИ и зам.-генералният директор  на македонските железници JП ЖРСМ ИНФРАСТРУКТУРА г-н Боро Радевски се присъединиха към конференцията след проведена предходния ден работна среща на място по проекта за железопътния тунел „Деве баир“. По време на срещата беше направен анализ на  проектната подготовка  от двете страни на съоръжението и нуждата от обмен на допълнителни експертни документи.  Утвърдилата се през годините научна конференция, с основен организатор Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път, стана домакин на експертен диалог по проекта за изграждане на железопътния тунел „Деве баир“ между българските и македонските специалисти.

image0.jpeg
ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]