Национална среща на лицензираните железопътни превозвачи в България

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ организира Национална среща на лицензираните железопътни превозвачи в България, която ще се проведе на 19.02.2019г. от 10.30 часа във ВТУ „Тодор Каблешков“. Очаква се на срещата да участват със свои представители всичките 15броя лицензирани железопътни превозвачи в България. На срещата ще бъдат дискутирани следните предварително съгласувани основни теми:

1.  Създаване на обща система за професионално обучение – машинисти, ревизор вагони, маневристи, смесени и др. След набиране на определен брой обучаеми, заявени от заинтересованите компании, се провежда курс във ВТУ „Т. Каблешков“, последван от стаж по фирмите.

2.  Създаване на експертен съвет /виртуален/, администриран от ВТУ, съставен съвместно от представители на жп превозвачите и университетите – Висше транспортно училище „Т. Каблешков“, Технически университет-София и УНСС (със съответните транспортни факултети/катедри). Изготвяне на анализи и становища по различни казуси, нормативната база и др. Създаване на еднаква поднормативна база за съвместимост на жп превозите.

3.  Създаване на платформа за кадри, администрирана от ВТУ и поддържана двустранно от експертите по човешки ресурси на фирмите и Кариерния център на ВТУ. Цел на платформата – осигуряване на стаж на студентите, проследяване на професионалната реализация и последващото развитие на випускниците/фирмените кадри.

4.  Възстановяване дейността на Асоциацията на Българските железопътни превозвачи (АБЖП). Обсъждане на възможността Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ да стане член на организацията и седалището на АБЖП да бъде ситуирано на територията на училището, като работи съвместно с експертния съвет /виртуален/.

5. Създаване на електронна платформа на железопътна борса за жп превозни средства, които се предлагат за закупуване или под наем от жп превозвачите и вагоно – ремонтните предприятия в България.

6. Обсъждане изграждането на система за резервация на трасета за единични вагони в състави на влакове по направления, основана на използването на информационните системи на участващите жп превозвачи с диспечерски координационен център. Конкурентни цени за обслужване на трасето, отчитане оборот на вагоните, час на доставка, минимални престои и др.

7.  Обсъждане на възможности за съвместно участие в проекти на ЕС от страна на ВТУ и жп превозвачите, МТИТС и др. Създаване на ИТ интегрирани жп платформи с пристанищата и др. видове транспорт, интермодални превози, намаляване шума при жп превози.

8.  Участие на превозвачите в организираното от ВТУ „Т. Каблешков“ традиционно транспортно изложение „Транстренд 2019″ с индивидуални и/или с общ щанд – 16-17 април 2019 г.

Списък на лицензираните 15бр жп превозвачи в България за 2019г.

1. Булмаркет-ДМ ООД,  2. Българска Железопътна Компания АД, 3. „Ди Би Карго България” ЕООД, 4. Експрес сервиз ООД, 5. Газтрейд АД, 6. БДЖ ТП ЕАД, 7. БДЖ ПП ЕАД, 8. Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” 9. „Карго Транс Вагон България“ АД, 10. „Порт Рейл“ ООД, 11.“Рейл Карго Кериър България“ ЕООД, 12. „ТБД – Товарни превози“ ЕАД, 13. ПИМК Рейл ЕАД, 14. „Мини Марица-Изток“ ЕАД, 15. „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД

Градски транспорт

Готвят ново орязване на градския транспорт в София

От гражданската организация „Спаси София“ са против готвеното съкращаване на градския транспорт в София. Идеята за намаляване на градския транспорт е обявена в доклад, внесен в Столичния общински съвет от […]

Автомобилен транспорт

Eнергото ще може да прекъсва зареждането на електромобилите

Масовизацията на електромобилите е сериозна заплаха за електропреносните мрежи в Европа, твърдят два независими доклада, изготвени от британския и австрийския енергийни регулатори. Във Великобритания Ofgem дори разработи предложение електропреносните компании да […]

Автомобилен транспорт

Отлагат „Пакет Мобилност“ до края на октомври

Прилагането на „Пакет Мобилност“ по отношение на спорните въпроси се отлага до края на октомври. Това е второто „негласно удължаване на периода, в който фирмите няма да бъдат санкционирани за […]