Неправителственият сектор поиска преработка на проекта за Борд за разследване на произшествия в транспорта

Неправителствени браншови организации в транспорта поискаха преработване на публикувания за обществено обсъждане на проект за създаване на национален борд за разследване на произшествия в транспорта. Според тях в предложените текстове липсват гаранции за независимостта на борда, както и критерии към участниците в него.

Всеки експеримент с поставянето на ключови и отговорни позиции на лица с неподходящ професионален опит и компетентност в сферата на авиационната безопасност,  рано или късно, се отразява изключително негативно върху  функционирането на авиационната индустрия у нас, създават се условия за понижаване нивото на авиационната безопасност, което може да доведе до   незадоволителна оценка за страната ни в европейските и международни авиационни структури, коментират авиационните експерти. Според тях ключово изискване трябва да бъде професионалната компетентност както на ръководителя на Борда и  членовете на управителния съвет , така и на инспекторите в него.

Бордът за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт или поне морските инспектори в трябва да бъде преместен във Варна, поради наличието на специализирана материално-техническа база и най-вече на професионален човешки ресурс, пишат няколко морски неправителствени организации.

Трябва да има конкретни гаранции, че бордът ще бъде независим от изпълнителната власт, тъй като съществуващото в момента положение инспекторите да разследват началниците, които ги назначават и могат да ги уволнят няма нищо общо с концепцията за независимост, коментира пред Транспортал, к.д.п. Никифор Герчев, председател на доброволната спасителна организация „БУЛСАР“

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]