Неправителствени организации в железопътния транспорт със споразумение за сътрудничество

Днес 12 октомври 2021 година бе подписано рамково споразумение между Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път – НСОИЖП и Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия – RASTIA .

Страните по настоящото споразумение обединяват усилията си и ще си сътрудничат за установяване на стратегическо партньорство и дългосрочно сътрудничеството и изграждане на ползотворно сътрудничество и взаимоотношения между двете страни на принципна основа.

Двете организации ще си сътрудничат при решаване на общо значими и в интерес и на двете страни въпроси за развитие на железопътния транспорт в Р. България. Двете страни според възможностите си ще насърчават, подпомагат и улесняват обмена на информация от техническо естество между техните общности, членове и партньори, обвързани с взаимните интереси на страните. Организациите взаимно ще си помагат при организиране на конференции и семинари и ще насърчават участието на своите членове в такива събития, ще споделят опит в подкрепа в развитието на железопътния и интермодален транспорт в Р. България.

Рамковото споразумение е със срок на действие 2 години, като ще допринесе за ускорената цифровизация и модернизация в под отрасъл железопътен транспорт.

Източник: RASTIA и НСОИЖП

ЖП транспорт

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за следващия мандат. Българският министър участва в 15 -ата среща на […]

Автомобилен транспорт

Разширяване на глобалната автобусна мрежа на дълги разстояния: FlixMobility придобива Greyhound в САЩ

++ Компанията адресира благоприятна възможност от увеличеното търсене в САЩ за достъпна, устойчива, колективна мобилност  ++ Последният кръг на финансиране проправя път на FlixMobility да поведе световната революция за зелена […]

ЖП транспорт

БТПП организира бизнес делегация за изложението EURASIARAIL в края на ноември

Българската търговско-промишлена палата по предложение на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA)  организира бизнес делегация за посещение на търговското изложение Евразия Рейл (Eurasia Rail). Изложението ще се […]