НКЖИ започва строителните дейности по проект „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+848 до км 47+817 по IX-та жп линия”

Започват строителните дейности по проект„Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+848 до км 47+817 по IX-та жп линия” . Финансирането е осигурено от капиталов трансфер чрез държавен бюджет и такси за използване на електрозахранващо оборудване.

Стойността на проекта възлиза на 7 800 158,9 лева без ДДС. Част „Контактна мрежа“ – 972 850,79 лева без ДДС.

В обхвата на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:  реконструкция на съществуващото коловозно и стрелково развитие на гарата с предпазни парчета, охраняващи текущия път (коловоз №3); постигане на минимални отмествания в зоната на прелеза и запазване габарита с опорите на транспортната лента, минаваща над коловозите в гарата, както и изграждане на нови перони и тръбоканална мрежа за инсталиране на кабелите на всички нови гарови системи, включващи електронни централизации, системите за телекомуникации, отопление стрелки, електрическо осветление, SKADA,видеонаблюдение и др.
Ще бъде извършена подмяна на част от стълбовна линия, на еднопътни конзоли, напречници, контактен проводник, носещо въже и струнни клеми.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]