НКЖИ: Поддържаме ниски такси, договаряме нови влакови трасета

Инж. Папукчийски, генерален директор на НКЖИ: Осигуряването на финансиране за реализация на жп проекти е от изключителна важност за преодоляване на последствията от икономическата рецесия.

Въпреки че глобалната здравна и икономическа криза доведе до намаление на превозваните товари по въздух и море, железопътният транспорт остава устойчив, като регистрира ръст. Мнозина експерти и мениджъри го посочват като алтернативен, за да се избегнат опашките от камиони по границите и по-дългите транзитни времена. Как се готви Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за засилването на интермодалността във веригите на доставки? Как изрази позицията си, относно пренасочване на всички налични ресурси от ЕФРР в ОПТТИ към ОПИК. Ето каква отговори за сп. ЛОГИСТИКА, инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на държавното предприятие.

„НКЖИ като управител на инфраструктурата упражнява дейността си в съответствие със Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), привличането на транзитен и вътрешен трафик е функция от дейността на железопътните оператори и индустрията като товародатели. НКЖИ непрекъснато допринася като развива устойчиво жп мрежата и подържа ниски инфраструктурни такси. Примери за това са намалените ставки за стимулиране на комбинирания транспорт в размер съответно на 10 % и 30%. За 2020 г. са намалени и ставките за инфраструктурни такси. На граничния преход с Република Турция сме предприели инициатива за договаряне на допълнителни влакови трасета между Свиленград и Капъкуле.

[✕]


Създадена е оперативна връзка за взаимодействие с Държавните железници Турция (TCDD) за максимално бързи и опростени процедури за удовлетворяване на нуждите на превозвачите, което гарантира преминаване с повишен приоритет. По тази мярка към 8 май са обменени над 2600 броя ТИР ремаркета или 84 влака в двете посоки. Също така от повече от две години сме предложили и отдаването на концесия на интермодален терминал Драгоман, като по този начин ще се реализира превоз от граница до граница.

„Такса заявен и неизползван капацитет“ е дисциплинираща мярка, чрез която се регулира и поддържа капацитета на мрежата, като осигурява равнопоставеност и конкурентоспособност за всички участници на жп пазара. Предвид COVID-19 вече сме заявили, че бихме могли да облекчим режима с Таксата при доказване на такава необходимост.

ДП НКЖИ, като един от основните бенефициенти на ресурси от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020, полага усилия, за да защити проектите за внедряване на интелигентни транспортни системи, в това число и проектите за модернизация на осигурителните системи, които са предвидени за финансиране по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Изразили сме позицията си пред Управляващия орган на ОПТТИ по повод решението за отнемане на свободния финансов ресурс от бюджета на Приоритетна ос 4, във връзка с писмо на зам. министър-председателя на Република България, Томислав Дончев, относно мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19, изразяващи се в пренасочване на всички налични ресурси от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в ОПТТИ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Осигуряването на финансиране за реализация на железопътните проекти е от изключителна важност за нас, не само от гледна точка на настоящото стопанско развитие, a и като мярка за преодоляване на последствията от икономическата рецесия, която се очертава да настъпи заради обявеното извънредно положение в България и останалите страни от ЕС.

Предложили сме да бъдат разгледани възможности за финансиране на мерки в железопътния сектор, които биха могли да благоприятстват по-бързото възстановяване от неизбежната икономическа криза и да стимулират стопанското развитие и бизнеса в страната.“

Източник: logistika.bg

ЖП транспорт

БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект „Сокол“, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева […]

ЖП транспорт

Поскъпването на жп пътя

Цените за ползване на железопътната инфраструктура са се увеличили от февруари тази година със 7-8% Третото управление на ГЕРБ в транспорта ще бъде запомнено с масовото увеличаване на таксите по […]