НКЖИ стартира пазарни консултации за внедряване на ERTMS ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан

НКЖИ стартира пазарни консултации за внедряване на ERTMS ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан. Проектът обхваща дейностите по проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на нови системи за ERTMS ниво 2, диспечерско управление, осигурителна (сигнализационна) техника, телекомуникации, GSM-R/FRMCS, пътнически оповестителни високоговорящи уредби и информационни електронни табла, часовникова (хронометрична) система, видеонаблюдение на гари и железопътните прелези и др. в гари и прилежащите междугария.

Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на инвестицията е 205 860 112 лв. без ДДС.

НК „Железопътна инфраструктура“ кани всички заинтересовани страни – независими експерти или органи, или участници на пазара, да предоставят своите предложения в срок до 26.07.2022 г.

Поканата за пазарна консултация във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Внедряване на ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно) в железопътен участък Русе-Каспичан – проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация” е налична на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/today/224502.

ЖП транспорт

Журналист от „Гардиън“ се качи в нощния влак Истанбул-София и остана без думи

ноември 27, 2022

Нощният влак от Истанбул до София е сред номинираните за „Най-добро пътешествие“ за 2023 г. в класацията на платформата за пътуване Lonely Planet. Нощната линия беше подновена през април тази […]

Автомобилен транспорт

Учени: Проектът за удълбочаване на Варненското езеро застрашава сериозно Аспаруховия мост

ноември 26, 2022

Проектът за удълбочаване на Варненското езеро е изготвен без да се обследва влиянието върху Аспаруховия мост и застрашава сериозно неговата цялост, алармираха учени по време на презентация пред студенти и […]

ЖП транспорт

Проф. Симеон Ананиев: Интегриран билет за БДЖ е като от феодален строй да преминем в капитализъм

ноември 26, 2022

Националната компания „Железопътна инфраструктура“ не успява да усвоява средствата не само от европейски програми, но дори и от капиталовите трансфери от държавата, като причини за това са желанието да се […]