НКЖИ стартира пазарни консултации за внедряване на ERTMS ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан

НКЖИ стартира пазарни консултации за внедряване на ERTMS ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан. Проектът обхваща дейностите по проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на нови системи за ERTMS ниво 2, диспечерско управление, осигурителна (сигнализационна) техника, телекомуникации, GSM-R/FRMCS, пътнически оповестителни високоговорящи уредби и информационни електронни табла, часовникова (хронометрична) система, видеонаблюдение на гари и железопътните прелези и др. в гари и прилежащите междугария.

Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на инвестицията е 205 860 112 лв. без ДДС.

НК „Железопътна инфраструктура“ кани всички заинтересовани страни – независими експерти или органи, или участници на пазара, да предоставят своите предложения в срок до 26.07.2022 г.

Поканата за пазарна консултация във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Внедряване на ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно) в железопътен участък Русе-Каспичан – проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация” е налична на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/today/224502.

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]