НКЖИ търси инженери

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, обявява свободни работни места в структурите си за длъжността „инженер по“: транспортно строителство; телекомуникации и осигурителни инсталации; контактна мрежа и електрически подсистеми; технология и управление на транспорта

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

За инженер транспортно строителство:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet, Autоcad.

– Професионален опит – минимум 3 години.

Фокус: Дейност по поддържане на железния път и съоръженията – организирането и контролирането на предварителните подготвителни работи за извършване на ремонта и текущото поддържане на железния път и съоръженията.

За инженер телекомуникации и осигурителни инсталации:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.

– Професионален опит – минимум 3 години;

Фокус: Дейности свързани с осигуряването на безаварийна и сигурна работа на съоръженията, устройствата и системите по осигурителна техника; профилактична поддръжка и отстраняване на повреди по телекомуникационни съоръжения и осигурителни инсталации.

За инженер контактна мрежа и електрически подсистеми:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.

– Професионален опит – минимум 3 години;

Фокус: Експлоатация на контактната мрежа и прилежащите съоръжения, правилното изпълнение на проектантска, ремонтна и строителна дейност в електрифицираните участъци на железопътната инфраструктура и правилното функциониране, изграждане и поддържане на електрическите системи.

За инженер по управление на движението на влаковете:

– Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Технология и управление на транспорта“.

– Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.

– Професионален опит – минимум 3 години;

Фокус: . Управление движението на влаковете и гаровата дейност по отношение на сигурността на движението на влаковете, изпълнението на Графика за движение на влаковете, спазването на безопасността на движението, опазването и правилното използване на инфраструктурата, съоръженията и подвижния състав.

Ние предлагаме:

– Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;

– Социален пакет;

– Интересна и разнообразна работа;

– Натрупване на опит и познания;

– Възможност за професионално израстване;

При интерес към позицията, моля изпратете на e-mail: office@rail-infra.bg или k.naydenova@rail-infra.bg

– мотивационно писмо;

– актуална автобиография (СV);

– копие от диплом за завършено образование;

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Данните на кандидатите са регистрирани и се съхраняват в отдел „Управление на човешки ресурси“, съобразно законовите изисквания за защита на данните, съгласно Регламент (ЕС 2016 / 679) и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Воден транспорт

Ивайло Гавраилов е новият изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД

Ивайло Гавраилов, досегашен изпълнителен директор на държавния „Български морски квалификационен център“ ЕАД, поема управлението като изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД, установи справка на Maritime.bg в подадените за вписване в […]

Автомобилен транспорт

DNV прогнозира 70% зелен водород през 2050 г.

85 % от световните предложения на водород през 2050 г. ще е са с произход от нисковъглеродни източници, в това число 25,5 % от електролиза на база на мрежова електроенергия, […]

Воден транспорт

Фонд „Три морета“ купи дял от Пристанище „Бургас“ на Домусчиеви

Инвестиционният фонд на инициативата „Три морета“ е купил значителен дял в „БМФ Порт Бургас“ от фирмата на братя Домусчиеви „Адванс Пропъртис“, съобщиха и от фонда, и от продавача в понеделник. […]