Нова магистърска програма – „Автотехническа експертиза“

От академичната 2017/2018 г. в Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се обучават студенти по нова магистърска програма – „Автотехническа експертиза“.
Кандидатите за обучение по тази програма следва да са придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления в област на висше образование 5. Технически науки и по специалност „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….
Платено обучение. Срок на обучение: 1 учебна година в 2 семестъра. Информация за изучаваните дисциплина и преподавател , можа да намерите на файла.
За контакти:Виолета Войнова – Секретар на Техническия факултет
Учебен корпус 1, кабинет 604

тел. +359-73-885 162; e-mail: 
technical@swu.bg
https://www.swu.bg/
ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]