Ново поколение тахографи за пакет Мобилност

По този начин те ще гарантират спазването на новите правила, въведени от пакет Мобилност, който беше приет от Европейския парламент през миналата седмица.

Пакет Мобилност ще принуди транспортния бранш да търси нови решения. Такъв е случаят с Continental, която започва работа върху ново поколение тахографи в своите съоръжения в Блек Форест. Интелигентният тахограф DTCO 4.1 ще записва момента, в който превозно средство преминава границата, за да улесни наблюдението над спазването на правилата за каботаж и за командироването на работници, съобщава autotechreview.com.


DTCO 4.1 ще регистрира преминаването на границата чрез GPS позициониране. Устройството ще регистрира и местата, където превозните средства се товарят и разтоварват. Органите за инспекции ще могат да използват тези данни, за да проверят дали например операции по каботаж са извършени в съответствие с правилата.

Освен с GPS сигнал, това ще бъде едно от първите приложения в бранша, които използват решението Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) за идентифициране на данни от Galileo, информира порталът.

Източник: kamioni.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]